landschap met lucht, weiland en water
Aanmelden mogelijk

Verminderen van erfafspoeling in Zuidwest Drenthe

De laatste jaren is er door de sector veel energie gestoken in het vergroten van kennis en bewustwording over het verbeteren van de waterkwaliteit. Investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn niet altijd rendabel. Wil jij erfemissie verminderen? Met dit project bieden we boeren in Zuidwest Drenthe advies en financiële ondersteuning om erfemissies te verminderen.

Emissieplan op maat

Na aanmelding krijg je als deelnemer een (vrijblijvend) adviesgesprek om samen met een adviseur een plan te maken. Tijdens dit bedrijfsbezoek ga je in gesprek over welke maatregelen het beste passen bij jouw bedrijfsvoering om erfafspoeling te verminderen. Aansluitend op dit advies bespreek je met de adviseur de vervolgstappen en te nemen maatregel(en) en wordt een emissieplan opgesteld.

Als deelnemer bekostig je zelf de realisatie van de maatregel(en). Via het project kun je een bijdrage in de kosten aanvragen van maximaal 40%, met een maximum van €10.000.

Meer informatie en aanmelden