Aanmelden mogelijk

Verminderen van perceel- en erfemissie in Zuidoost Drenthe

De laatste jaren is er door de sector veel energie gestoken in het vergroten van kennis en bewustwording over het verbeteren van de waterkwaliteit. Investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn niet altijd rendabel. Wil jij op je perceel of erf emissies verminderen? Met dit project bieden we boeren in Zuidoost Drenthe advies en financiële ondersteuning om erf- en perceelemissies te verminderen.

In gesprek

Na aanmelding krijg je als deelnemer een (vrijblijvend) adviesgesprek om samen met een adviseur een plan te maken. Maatregelen die je kunt nemen zijn bijvoorbeeld: het aanleggen van peilgestuurde drainage, toepassen precisiebemesting en mechanische onkruidbestrijding en herinrichten van het erf.  Aansluitend op dit advies bespreek je met de adviseur de vervolgstappen en te nemen maatregel(en). Afhankelijk van het type maatregel wordt er een emissieplan of een Bedrijfs Bodem en Water Plan (BBWP) opgesteld.
Als deelnemer bekostig je zelf de realisatie van de maatregel(en). Via het project kun je een bijdrage in de kosten aanvragen van maximaal 40%, met een maximum van €10.000.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde activiteiten

Dinsdag 2 juli 2024 - 20:00
Middelen soms wel met 95 procent besparen dankzij de spotsprayer: akkerbouwer Derk probeert het uit
Woensdag 26 juni 2024 - 16.00 - 21.00
Spotsprayer aan het werk zien en mechanische onkruidbestrijding in de uien met een wiedeg

Gerelateerde demobedrijven