akker met groen gewas gewasbescherming middelen

Laag-risico middelen voor gewasbescherming

 

 

Laag-risico middelen zijn gewasbeschermingsmiddelen waarvan de actieve stof een laag risico vormt voor de gezondheid en het milieu. Deze actieve stoffen scoren laag op de onderdelen toxiciteit, allergieën en giftigheid voor waterorganismen en krijgen daardoor het label laag risico. Met name biologische middelen zijn geclassificeerd als laag-risico middelen.

Het aantal laag-risico middelen groeit gestaag. Ze zijn met name beschikbaar voor gesloten teelten. De werking van deze middelen is veelal geringer dan bij reguliere middelen, bijvoorbeeld de toepassing van Bacillus soorten die werken tegen specifieke groepen insecten of schimmels. De middelen zijn perspectiefvol, maar vragen aandacht bij de toepassing.

Tip: Het is verstandig om voor er mee te starten eerst voldoende kennis op te doen bij collega’s, bij demonstratieprojecten of -bedrijven en met praktijkproeven.

Bekijk de factsheet

Wat zijn de voordelen van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risicoprofiel?

  1. Laag-risico middelen hebben een minder grote impact op het milieu.

Wat zijn de nadelen van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen?

  • Met name voor teelten onder glas of plastic zijn er op dit moment slechts een beperkt aantal middelen beschikbaar.
  • Het toepassen van de middelen vraagt aanpassingen in de bedrijfsvoering.
  • De werking is mogelijk minder effectief dan van reguliere middelen.

Gerelateerde demobedrijven