gestapelde kisten voor gewassen

Emissieloze kistenreiniger en lekvrije bollenwagen

Boeren, telers en tuinders ontsmetten hun opslagkisten (fusten) voor aardappelen, groenten, fruit et cetera om restanten van planten, grond en ziektekiemen te verwijderen. Dit zorgt voor een schone start in het volgende teeltseizoen. Ze reinigen de kisten (fust) met water of met stoom.

In het afvalwater kunnen gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zitten. Met de opvang, de zuivering en het hergebruik van het afvalwater worden emissies naar oppervlaktewater voorkomen. Meerdere techniekleveranciers leveren emissieloze kistenreinigers in verschillende vormen en uitvoeringen.

Bekijk de factsheet

Voordelen van een emissieloze kistenreiniger

Door het gebruik van de emissieloze kistenreiniger komen er via de gebruikte kisten geen gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten in het oppervlaktewater. Om de kistenreiniger te gebruiken dient een boer, teler of tuinder vooraf duidelijk in beeld te hebben aan welke eisen de reiniger moet voldoen. Denk aan aspecten als capaciteit, typen fust en ook de techniek om ziektekiemen te doden.

Het restwater mag niet in het milieu terechtkomen. Door het gebruik van de emissieloze kistenreiniger komen er minder tot geen gewasbeschermingsmiddelen in het milieu. Dat heeft een positief effect op het behoud van het toegestane middelenpakket.

Subsidie aanvragen voor een emissieloze kistenreiniger

De kosten van de reinigers verschillen tussen uitvoeringen en leveranciers. Dit heeft onder andere te maken met capaciteit, de mate van mechanisatie en automatisering. De volautomatische kistenreiniger met gesloten wassysteem staat in 2024 op de MIA/VAMIL-lijst, wat betekent dat voor een emissieloze kistenreiniger subsidie beschikbaar is.