Bollenteler in veld gele tulpen

Bollenteler Rob moet het in Flevoland hebben van ruil- en huurpercelen: ‘Je moet voorzichtig met andermans land omgaan’

‘Bij huurpercelen weet je lang niet altijd wat de inhoud van de grond is, waar de grond behoefte aan heeft en wat goed is voor de bol’, vertelt bollenteler Rob uit Ens. Een vruchtwisseling van 1 op 6 is minimaal bij de teelt van tulpen en gladiolen. Daardoor is de Flevolandse bollenteler afhankelijk van huurpercelen voor zijn teelt. ‘Je moet je realiseren dat je over andermans land praat en daar voorzichtig mee omgaan’, stelt hij. Hoe hij dat doet, vertelt Rob in de laatste video van de video- en podcastreeks ‘Bodem in Beeld’.

‘We komen uit een verleden waarin we alles mochten en konden. Nu worden we steeds meer beperkt in het gebruik van meststoffen. We halen veel uit de bodem, maar brengen er een tekort voor terug. We moeten op zoek naar een balans daarin’, vertelt Rob. De kwaliteit van de grond is van groot belang voor zijn bollenteelt. ‘Als ik ergens kom kijken of het land geschikt is voor mijn teelt, kijk ik allereerst naar hoe vlak het perceel ligt. De kwaliteit van de bodem bekijk ik door profielkuilen te graven. Aan de hand daarvan kan ik al veel bepalen.’

Schade beperken door timing en bandenspanning

Omdat het land in veel gevallen niet in eigendom van Rob is, vindt hij het belangrijk om goed met het perceel om te gaan. Hij probeert onder goede omstandigheden te zaaien en te oogsten en altijd in overleg met de eigenaar van de grond. Daarnaast probeert hij schade zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door met een lagere bandenspanning in de banden het land te bewerken. ‘Als je een luchtdruk in je banden hebt zoals je ermee op de weg rijdt, dan rijd je eigenlijk met stalen wielen op het land. De bandenspanning terugbrengen geeft minder insporing op het land en verdichting in de bodem.’

Korte video’s, verdiepende podcasts

‘Bodem in Beeld’ is een reeks video’s en podcasts ontwikkeld door agrarische samenwerkingspartners, waarin ervaringsverhalen van boeren en telers over bodembeheer worden gedeeld. De video’s gaan in op verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding. De video van Rob is de laatste in de reeks. Bekijk de video van Rob hieronder.

Over de makers

Met deze video’s en podcasts hopen de makers andere boeren, telers en tuinders aan te moedigen om ook aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer. De reeks is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur, Boerenverstand en Van Tafel naar Kavel.

Hedwig Boerrigter, Programmaleider van het Kennisprogramma Optimale Nutriëntenbenutting van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vindt het belangrijk om bodembeheer te laten zien door de ogen van boeren en tuinders. ‘Boeren doen ongelooflijk veel op het gebied van duurzaam bodembeheer. De bodem is hun kapitaal. Elke boer heeft daarbij een unieke benadering. Wat voor de één werkt, is geen garantie op succes voor de ander. Met de podcast- en videoreeks Bodem in Beeld willen we boeren en tuinders motiveren om te onderzoeken welke aanpak voor hen werkt’, aldus Hedwig.

DAW Kennisprogramma over water- en bodembeheer

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk verder op onze website. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Gerelateerde demobedrijven