DAW Demobedrijf

Jeroen Schutte

'Middelen die we gebruiken horen niet in de sloot'

NaamJeroen Schutte
BedrijfsnaamMaatschap W en J Schutte
WoonplaatsNagele (Flevoland)
Werkt aanwaterkwaliteit verbeteren, ziektes en plagen bestrijden, bodem verbeteren, emissies verminderen, af- en uitspoeling verminderen,
Overig130 ha bloembollen, 80 ha akkerbouw
ThemaGewasbescherming
WaterschapZuiderzeeland
GrondsoortKlei, Zand
SectorBollenteelt
Neem contact op

Dertig jaar geleden een omvang van 30 hectare, inmiddels is het akkerbouw- en bloembollenbedrijf van Jeroen Schutte gegroeid naar 200 hectare. Op Flevolandse zand en klei teelt hij voornamelijk bloembollen en daarnaast pootaardappelen en pootuitjes. Om afspoeling en uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, neemt Jeroen diverse maatregelen zoals een zuiveringssysteem op het erf, lagere bandenspanning op het perceel, niet-kerende grondbewerking, de teelt van groenbemesters en driftreductie. ‘Middelen die we gebruiken horen niet in de sloot terecht’, vertelt Jeroen.

0 emissie op het erf

‘Als ondernemer denk je eerst aan het telen van een mooi product en daarna pas aan andere dingen’, aldus Jeroen. Door deelname aan het project ‘Schoon Erf, Schone Sloot’ kreeg hij inzicht in waar hij binnen zijn bedrijf kon verbeteren op het gebied van erfemissie. ‘Er zijn allerlei dingen veranderd om de emissie te halveren, maar helemaal tot nul is een utopie.’

Toen een aantal jaren geleden subsidie beschikbaar kwam, besloot Jeroen om een waterzuiveringssysteem op zijn erf aan te leggen. ‘Daarmee wordt al het water op het erf opgevangen met goten en gebufferd in bassins. De machine maakt per dag tot 500 kuub water schoon, wat weer gebruikt kan worden binnen het bedrijf.’ Een waterdicht systeem? ‘Niet alle middelen breken in één keer af, maar als het vaker in de machine terugkomt wordt het vanzelf schoner. Het hoeft ook geen drinkwater te worden.’

Roulatie percelen, roulatie gewassen

Niet alleen op zijn erf, maar ook op zijn percelen is Jeroen bezig met emissiereductie. Jeroen rouleert percelen met andere akkerbouwers en veehouders, waardoor er bijvoorbeeld ook gras op de percelen staat. Dat is goed voor je organische stof, maar minder goed voor aaltjes’, vertelt hij. Daarom wisselt Jeroen dat af met andere gewassen en zaait hij graag groenbemesters in: ‘Bij ons gaat zoveel mogelijk land groen de winter in.’ Hij gebruikt hierbij onder andere rogge, bladrammenas en Engels of Italiaans raaigras.

Bewust bewerken van de bodem

Gewasbeschermingsmiddelen die in de teelt worden gebruikt, moeten volgens Jeroen uit het milieu blijven. Hij past verschillende maatregelen toe, waarmee hij de bodem optimaal wil benutten en de emissie zo laag mogelijk houdt. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe spuittechnieken. Daarnaast heeft Jeroen geïnvesteerd in een ander teelsysteem, waarbij hij een spoorbreedte van 225 centimeter hanteert. ‘In de theorie raakt mijn bodem dus minder verdicht’, vertelt hij. ‘Als het water door de grond kan zakken, filtert de bodem het zelf.’

Gerelateerde demobedrijven