Velddemo over bandenspanning en bodemverdichting

Juiste bandenspanning voor minimale bodemverdichting

Bodemverdichting geeft enorme kosten. Verdichting beperkt de beworteling en leidt tot minder opname van water, slechtere benutting van nutriënten en een lagere opbrengst. ‘Onderzoek toont aan dat 45 procent van de Nederlandse bodem in meer of mindere mate is verdicht’, meldt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het project Versterkte Kennisverspreiding Nutriënten Loonwerkerscluster Noord Nederland werd een velddemo bodemverdichting georganiseerd.

De demo vond plaats op een perceel waar Bouwe Hoekstra van Loonbedrijf Hoekstra Flowers al 15 jaar mais met niet-kerende grondbewerking teelt. Op het perceel in het Friese Tytsjerk werd op de maisstoppel met groenbemester zand en leem boven elkaar ingegraven. Vervolgens is er met een hoge- en lagedruk band overheen gereden.

Impact van verdichting

Het opengegraven laagjesprofiel toonde vervolgens de impact met centimeters verschil in verdichting. De kunst is om de bandenspanning af te stemmen op gewicht en rijsnelheid, blijkt uit metingen van Wilfred Borchers van Kuil Banden uit Groningen. Als voorbeeld werden twee trekker-giertank combinaties doorgemeten op spanning en gewicht. ‘De lucht draagt het gewicht’ is daarbij het credo. Tip is om in elk geval een goede bandenspanningsmeter te kopen. ‘Eentje die tot bijvoorbeeld 4 bar gaat. Meters die hoger kunnen meten, zijn niet nauwkeurig in de lage spanningen, waar het juist om gaat.’

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. 

Gerelateerde demobedrijven