Velddemo bodemverdichting

Het spanningsveld rondom bodemverdichting

De effecten, de kosten en het voorkomen en opheffen van bodemverdichting. Dat is wat betrokken partijen in kaart brachten tijdens de succesvolle velddemonstratie over bodemverdichting. De velddemo, georganiseerd door ZLTO, vond plaats in Oost-, West- en Middelbeers.

Bodemverdichting meten met pentrometer

ZLTO hield de demonstratie in samenwerking met Werktuigencoöperatie de Kempen en met medewerking van Cumela. Op een speciaal proefveld konden de deelnemers zien hoe je bodemverdichting meet met een penetrometer, een meetinstrument dat de indringweerstand van de bodem meet. Ook zagen ze hoe de verdichting van de grond wordt opgeheven door een woeler.

Bodemkundige Everhard van Essen, die als project- en accountmanager werkt bij Aequator Groen + Ruimte, hield allereerst een presentatie over de effecten, de kosten en het voorkomen van bodemverdichting. Vervolgens gaf Joost van den Langenberg van WTC de Kempen uitleg over het voorkomen en opheffen van bodemverdichting en de inzet van verschillende machines.

Invloeden op machinekeuze

WTC de Kempen is gespecialiseerd in het uitvoeren van loonwerk en biedt een groot assortiment aan verhuurmachines. Voor welke machine je kiest is volgens Teun van Oosterhout, projectexpert van ZLTO, zeer afhankelijk van de specifieke situatie. ‘Kleinere machines zijn lichter en zorgen natuurlijk voor minder druk op de bodem, waardoor minder verdichting optreedt’, vertelt hij. ‘Maar ga je als loonwerker met een kleine mesttank aan de slag, dan moet je vaker op en neer rijden en nemen de kosten toe. In dat geval is ook qua efficiency niet voordeliger om met kleine machines te werken. Aangezien loonwerkers het doorgaans behoorlijk druk hebben, is efficiënt werken erg belangrijk. Je kunt niet overal tegelijk zijn. Daarnaast heb je te maken met wisselende weersomstandigheden. Bij het streven naar minder bodemverdichting heb je dus te maken met verschillende spanningsvelden.’

Drukwisselsysteem tegen bodemverdichting

WTC de Kempen toonde machines met een drukwisselsysteem, dat zorgt voor minder druk op de banden en dus minder bodemverdichting. Van den Langenberg demonstreerde onder meer een hakselaar met drukwisselsysteem. Hij merkte dat de deelnemers aan de bijeenkomst hun kennis verrijkten en een gezonde discussie plaatsvond. ‘Bodemverdichting geheel voorkomen is vrijwel onmogelijk, maar het werd duidelijk dat je goed moet kijken naar de zwaarte van machines, de asdruk, de bandendruk en de omstandigheden in een bepaald gebied,’ besluit de projectexpert van ZLTO.

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden in samenwerking met loonwerkers velddemo’s georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriënten benutting. Meer weten? Klik hier!

Bron: Nieuwe Oogst