Velddemo met woeler in grasland om bodemverdichting op te heffen

Video: Het positieve effect van woelen in een levend gewas

In deze video demonstreren we verschillende machines op een drie jaar oude grasklaverzode in de Noordoostpolder. Ten eerste het mechanisch grasland of groenbemester onderwerken. Ten tweede het opheffen van bodemverdichting in een levend gewas.

Bodemverdichting opheffen door te woelen

Bodemverdichting opheffen is essentieel voor een goede bodemgezondheid. Grasland is vaak meer verdicht dan gedacht. Er wordt per jaar vier à vijf keer gemaaid, met ongeveer vier keer rijden per snede. Dat levert dus heel wat druk op in de bodem. Woelen in een levend gewas kan dan storende lagen tegengaan. De levende wortels slaan direct weer aan, dit heeft tot positief effect dat de grond niet ‘terugzakt’ in de oude verdichting. Belangrijk bij deze bewerking is dat de grond niet te nat is en goed wil breken.

Mechanisch onderwerken

Voor biologische bedrijven is mechanisch grasland of groenbemester onderwerken noodzaak. Voor gangbare bedrijven nog niet. Glyfosaat is nog toegestaan, maar de politieke druk neemt toe. Groenbemester langer laten staan en daarna mechanisch vernietigen is een manier om in aanmerking te komen voor een hogere GLB-vergoeding.