Akkerbouwer met schep in perceel

Akkerbouwer Anselm uit Groningen heeft oplossing voor structuurschade aan bodem

Boeren hadden afgelopen najaar geen keuze en moesten onder extreem natte omstandigheden de oogsten van het land halen. Door met zware machines op de kwetsbare, natte bodem te rijden kan de (diepere) ondergrond verdicht raken. Akkerbouwers en melkveehouders die half februari het land weer op gaan, kunnen te maken krijgen met structuurschade van de bodemDe Groningse akkerbouwer Anselm Claassen uit Vierhuizen heeft een oplossing voor zijn verdichte bodem. Hij vertelt daarover in de nieuwe video ‘Bodem in Beeld’, onderdeel van een reeks video’s en podcasts ontwikkeld door samenwerkende agrarische partners.

Timing is cruciaal

‘Toen we vorig jaar gingen spitten, kwamen we erachter dat er een verdichte laag in de bodem zat. Daar kon geen wortel doorheen en dan groeit er niets,’ vertelt de Groningse akkerbouwer. Met woelen heeft Anselm bodemverdichting opgeheven. Hij zegt hierover in de nieuwe video ‘Bodem in Beeld’: ‘De zware klei hebben we gewoeldHet tijdstip van woelen is cruciaal. Wat je nodig hebt zijn droge omstandigheden, een goede begeleiding en geduld.’ Of het woelen hem iets heeft opgeleverd? ‘Onze ogen zijn open gegaan. De wortels gingen ineens naar één meter diep. En dat willen we zien. Een paar jaar geleden zaten op deze laag geen wortels’, aldus Anselm.

Korte video’s, verdiepende podcasts

‘Bodem in Beeld’ is een nieuwe reeks video’s en podcasts ontwikkeld door agrarische samenwerkingspartners, waarin ervaringsverhalen van boeren over bodembeheer worden gedeeld. De video’s gaan in op verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding. Bekijk de video van Anselm hieronder.

Over de makers

Met deze video’s en podcasts hopen de makers andere boeren, telers en tuinders aan te moedigen om ook aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer. De reeks is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur, Boerenverstand en Van Tafel naar Kavel.

Hedwig Boerrigter, Programmaleider van het Kennisprogramma Optimale Nutriëntenbenutting van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vindt het belangrijk om bodembeheer te laten zien door de ogen van boeren en tuinders. ‘Boeren doen ongelooflijk veel op het gebied van duurzaam bodembeheer. De bodem is hun kapitaal. Elke boer heeft daarbij een unieke benadering; wat voor de één werkt, is geen garantie op succes voor de ander. Met de podcast- en videoreeks Bodem in Beeld willen we boeren en tuinders motiveren om te onderzoeken welke aanpak voor hen werkt’, aldus Hedwig.

DAW Kennisprogramma over water- en bodembeheer

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk verder op onze website. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.