Vanggewas mechanisch onderwerken

Bijna driekwart van de boeren werkt vanggewas machinaal onder

Ruim zeventig procent werkt het vanggewas machinaal onder. Dat blijkt uit onze enquête ‘Hoe werk jij je vanggewas onder?’ waarop we maar liefst 100 reacties kregen. Aanleiding voor de vragenlijst is de jaarlijks terugkerende ‘gele-velden-discussie’. Deelnemers aan de enquête vanuit het DAW project Vruchtbare Kringloop Overijssel maakten kans op kosteloos ervaring opdoen met chemievrij vanggewas onderwerken.

Bijna driekwart van de respondenten (74,2%) geeft via de vragenlijst aan uitsluitend mechanisch het vanggewas onder te werken. De schijveneg, ploeg, frees en cultivator zijn de meest gebruikte machines hiervoor. Een kleine 20% van jullie zet de chemie in alvorens het vanggewas wordt ondergewerkt. Hierbij wordt aangegeven dat er voornamelijk (mits de weeromstandigheden het toelaten) binnen twee weken na het doodspuiten van de gewassen weer ondergewerkt wordt.

Engels/ Italiaans raai is favoriet

Ongeveer 40% van jullie zaait vanggewas in als onderzaai en meer dan de helft zaait het direct na de oogst in. Als vanggewas wordt het meest Engels/Italiaans raaigras gebruikt, 64% van jullie zaait dit in. Op de tweede plek komt rogge. Bijna 90% van alle ondervraagden geeft aan dat zij hun vanggewas inzaaien op zandgrond.

Prijswinnaars

Onlangs stuurde het project Vruchtbare Kringloop Overijssel de enquête uit over het onderwerken van vanggewas met kans op mooie prijzen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt: bedankt daarvoor! In de enquête kon je aangeven kans te willen maken op een grondbewerking die in het teken staat van het chemievrij onderwerken van het vanggewas. Uit alle inzendingen zijn achttien deelnemers gekozen die in de prijzen zijn gevallen. Binnenkort meer over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd bij de prijswinnaars.

Alternatieven voor glyfosaat

Deze prijzen zijn aangeboden door het LTO Noord project ‘IPM Glyfosaat’. Binnen dit project wordt samen met boeren gezocht naar alternatieven voor glyfosaat. Denk daarbij aan de meest effectieve manier van machinaal onderwerken, maar ook over de keuze van groenbemesters, graslandonderhoud en monitoring van onkruiddruk.