Vleugelschaar cultivator of schijveneg

Video: Zet je een vleugelschaar cultivator of schijveneg in?

De mest ligt bij de meeste op het land, de temperaturen stijgen en de buien lijken achterwege te blijven. Het moment om na te denken over hoe jij jouw percelen zaaiklaar maakt voor de volgende oogst. Zet je hiervoor een vleugelschaar cultivator in of een schijveneg? In onderstaande video helpt Mark de Beer, ruwvoerexpert Groeikracht, bij deze keuze door het verschil tussen de vleugelschaar cultivator en de schijveneg toe te lichten.

Bodempodcast en – video’s

Meer video’s en verdiepende podcast over verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding? Boeren en telers uit verschillende regio’s vertellen vanuit hun eigen ervaringen welke keuzes zij maken, hoe zij dat aanpakken en wat ze van deze aanpak terugzien. Tegen welke uitdagingen lopen de boeren aan en hoe gaan zij hiermee om? Bekijk de video over hoe deze Flevolandse akkerbouwer grip houdt op bodem met organische stofbeheer of luister de podcast over het onder andere het optimaliseren van meststromen.