Brabantse teler Martijn gaat ongedierte te lijf met natuurlijke vijanden

‘In dit grondwaterbeschermingsgebied mogen we sommige bestrijdingsmiddelen niet gebruiken. Hoe kan het op een andere manier?’ Vanuit die vraag ging de Brabantse groenteteler Martijn Hendrickx aan de slag met zijn bodem. In ‘Bodem in beeld’, een nieuwe reeks video’s en podcasts, wordt deze beschikbare kennis over duurzaam bodembeheer gedeeld. Vanaf 31 januari verschijnt er elke twee weken een nieuwe video op YouTube.

De video’s gaan in op verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding. Boeren en telers uit verschillende regio’s vertellen vanuit hun eigen ervaringen welke keuzes zij maken, hoe zij dat aanpakken en wat ze van deze aanpak terugzien. Tegen welke uitdagingen lopen de boeren aan en hoe gaan zij hiermee om? De video's worden gedeeld in voorbereiding op het komende teeltseizoen. Voor jou als boer hét moment om na te denken over keuzes voor je gewas en bodem. De video's kunnen helpen om inzicht te krijgen in de keuzes die je hebt om zo tot de beste keuze voor jouw perceel te komen. 

Kennis benutten

‘Er is heel veel kennis in den lande, benut die’, aldus Anselm Claassen, akkerbouwer in Groningen. Duurzaam bodembeheer kent geen vaste route die boeren en tuinders kunnen volgen. ‘Er is niet één toverformule voor elke boer om anders te boeren’, zegt de Drentse melkveehouder Peter Oosterhof, één van de boeren die te zien is in de video’s. Volgens de Flevolandse akkerbouwer Gert-Jan moet je goed kijken naar wat de bodem je vertelt: ‘wat geef ik en wat krijg ik terug?’

Korte video’s, verdiepende podcasts

De video’s van drie minuten nemen de kijkers mee in bodemvraagstukken van boeren en tuinders uit verschillende regio’s. In de verdiepende podcasts vertellen de boeren en tuinders uit de video’s in 30 tot 45 minuten meer over de achtergrond van hun bodemvraagstuk, waarom de keuze voor een bepaalde maatregel is genomen en welke effecten de boeren en tuinders hiervan terugzien in hun bedrijf. De podcast is te vinden op het kanaal van de Bodempodcast.

Over de makers

Met deze video’s en podcasts hopen de makers andere boeren, telers en tuinders aan te moedigen om ook aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer. De reeks is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur, Boerenverstand en Van Tafel naar Kavel.

Hedwig Boerrigter, Programmaleider van het Kennisprogramma Nutriëntenbenutting van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vindt het belangrijk om bodembeheer te laten zien door de ogen van boeren en tuinders. ‘Boeren doen ongelooflijk veel op het gebied van duurzaam bodembeheer. De bodem is hun kapitaal. Elke boer heeft daarbij een unieke benadering; wat voor de één werkt, is geen garantie op succes voor de ander. Met de podcast- en videoreeks Bodem in Beeld willen we boeren en tuinders motiveren om te onderzoeken welke aanpak voor hen werkt’, aldus Hedwig.

DAW Kennisprogramma

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk verder op de website. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk hier de video van melkveehouder Nanne Koopman

Bekijk hier de video van groenteteler Martijn Hendrickx

Bekijk hier de video van akkerbouwer Gert-Jan van Dongen

 

Bekijk hier de video van fruitteler Gerrit Verweij De Geus

 

Bekijk hier de video van akkerbouwer Anselm Claassen

 

Bekijk hier de video van melkveehouder Peter Oosterhof

Back to top