Preiteler Martijn loopt in veld met prei en schop in hand

Brabantse teler Martijn gaat ongedierte te lijf met natuurlijke vijanden

Het voorjaar is de tijd om diverse groenbemesters in te zaaien op je perceel. Ze houden stikstof vast, stimuleren de biodiversiteit en beheersen ziekten of plagen zoals trips in de Brabantse prei van vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx. ‘Trips zorgen voor cosmetische schade aan de prei. In dit grondwaterbeschermingsgebied mogen we sommige bestrijdingsmiddelen niet gebruiken, dus kijken we hoe we het op een andere manier kan.’ Hoe Martijn dat doet, vertelt hij in de nieuwe video van de video- en podcastreeks ‘Bodem in Beeld’.

‘Trips is een beestje die prikgaatjes maakt in de prei, waardoor wij cosmetische schade aan de prei krijgen.’ Daarom is hij op zoek naar een manier om met natuurlijke vijanden de trips te bestrijden. ‘Afgelopen jaar hebben we facelia gezaaid om de nuttige insecten voor tripsbestrijding aan te wakkeren en om stikstof vast te leggen.’ Hoe hij op dit idee kwam? ‘Het begint bij adviseurs, zij zien op meerdere plekken wat wel en niet werkt’, aldus de jonge teler.

De natuur de natuur laten

Martijn maakt bewuste keuzes om het natuurlijk evenwicht in de bodem zoveel mogelijk te behouden. ‘Normaal ploegen we, maar door niet-kerende grondbewerking te gebruiken, blijven de beestjes bovenin zitten. Zo blijven ook tijdens de teelt natuurlijke vijanden ter beschikking.’ De beestjes bestrijden de trips, waardoor Martijn minder gewasbeschermingsmiddelen in zijn prei nodig heeft. Naast prei teelt Martijn ook knolvenkel, zoete aardappelen en koolrabi.

Korte video’s, verdiepende podcasts

‘Bodem in Beeld’ is een reeks video’s en podcasts ontwikkeld door agrarische samenwerkingspartners, waarin ervaringsverhalen van boeren en telers over bodembeheer worden gedeeld. De video’s gaan in op verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding. Bekijk de video van Martijn hieronder.

Over de makers

Met deze video’s en podcasts hopen de makers andere boeren, telers en tuinders aan te moedigen om ook aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer. De reeks is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur, Boerenverstand en Van Tafel naar Kavel.

Hedwig Boerrigter, Programmaleider van het Kennisprogramma Optimale Nutriëntenbenutting van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vindt het belangrijk om bodembeheer te laten zien door de ogen van boeren en tuinders. ‘Boeren doen ongelooflijk veel op het gebied van duurzaam bodembeheer. De bodem is hun kapitaal. Elke boer heeft daarbij een unieke benadering; wat voor de één werkt, is geen garantie op succes voor de ander. Met de podcast- en videoreeks Bodem in Beeld willen we boeren en tuinders motiveren om te onderzoeken welke aanpak voor hen werkt’, aldus Hedwig.

DAW Kennisprogramma over water- en bodembeheer

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk verder op onze website. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Gerelateerde demobedrijven