Groenbemesters bekijken tijdens velddemo

Effect van groenbemesters op aaltjes

Het herkennen van verschillende groenbemesters en de ontwikkeling van de groenbemester leidde tot mooie discussies tijdens de velddemo in Harreveld. Wanneer en waarom gebruik je een bepaalde groenbemester? Rick Willemsen van Groeikracht nam de aanwezige ondernemers mee het veld in waar maar liefst 15 verschillende groenbemesters zijn aangelegd.

Naast het wanneer en waarom van de verschillende groenbemester, werd tijdens de velddemo ook de impact van de groenbemester op het eventueel vermeerderen of remmen van de aaltjes in de bodem besproken. Projectleider Michaela van Leeuwen is enthousiast over deze demo: ‘Het uitproberen en met elkaar in gesprek gaan over voor- en nadelen is heel leerzaam. Het feit dat de loonwerkers graag in de praktijk willen experimenteren samen met hun klanten is fantastisch.’

Tijd van zaaien

In juni heeft loonbedrijf WOPA verschillende groenbemesters in de mais rij ondergezaaid (zie onderstaande tabel*). ‘Tijdens het zaaien van de groenbemester in juni was de maisplant al vrij groot, waardoor het niet goed tot ontwikkeling kon komen. Na de oogst van de mais was de opkomst van de groenbemesters dan ook niet zoals verwacht. Wel is dit op sommige stroken nog wat bijgetrokken’, aldus Willemsen. Ook de vlinderbloemige had het zwaar dit jaar. ‘Als onderzaai of bij laat inzaaien blijkt deze groenbemester niet geschikt’, vult Van Leeuwen aan.

Bevordering bodemstructuur

Op dit demoveld stond met name Italiaans raaigras en Bladkool met Rammenas het beste boven de grond. Van ‘Deze groenbemesters kunnen prima later in het jaar gezaaid worden en kunnen overweg met de enigszins verdichte bodemstructuur van het perceel’, vertelt Willemsen. Om de wortels goed te kunnen bekijken trok hij verschillende groenbemesters uit de grond. Willemsen: ‘De dikke penwortels die we van de Bladkool en Rammenas zagen, kunnen met hun sterke wortels voordelen meebrengen voor de enigszins verdichte zandgrond.’

Groenbemesters en mengsels*:
 • Bladkool
 • Luzerne
 • Bladkool en bladrammenas
 • Rode klaver
 • Bladrammenas
 • Witte klaver
 • Facelia
 • Tagetes groot
 • Italiaans raai
 • Tagetes klein
 • Koolzaad
 • Terralife BetaSola
 • Rogge
 • Terralife SolaRigol
 • Wikke
 • Terralife VitaMaxx

* Niet alle groenbemesters tellen als groenbemester voor mais. De officiële groenbemesters na mais vind je hier

Invloed op aaltjes

Om inzicht te hebben in wat een groenbemester voor invloed heeft op het vermeerderen of juist bestrijden van aaltjes in de bodem (vooral voor akkerbouwers interessant), bestaat de website aaltjesschema.nl. Een handige tool die je online kunt invullen. Van Leeuwen: ‘Door de gewassen en groenbemesters en de aaltjes te selecteren, komt er een schema uit zoals hieronder. Onderstaand schema is ingevuld met de groenbemesters op het demoveld in Harreveld en alle aanwezige aaltjes. Aaltjesschema.nl deelt in naar de schade dat het aaltje aan een (vervolg) gewas veroorzaakt, maar ook of de groenbemesters een waardplant zijn voor bepaalde aaltjes. Bijvoorbeeld in het onderstaande schema zie je dat Italiaans raaigras stimuleert de ontwikkeling in de bodem van het Cysteaaltje Heterodera avenae.’ Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

De komende maanden verspreidt over de Achterhoek en Overijssel worden meerdere velddemo’s georganiseerd. Wil je zelf ook een demonstratie van bijvoorbeeld onderwerken van het vanggewas of straks scheuren in het voorjaar? Dat kan! Mail naar projectleider Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@ltonoord.nl(link sends e-mail).

Gerelateerde maatregelen

Gerelateerde demobedrijven