Veld met tagetes groenbemesters

Niet-chemische grondontsmetting

Boeren, telers en tuinders kunnen natuurlijke methoden toepassen om bodemziekten en -plagen te beheersen. Enkele effectieve praktijken van niet-chemische grondontsmetting zijn inundatie (land onder water zetten), het vooraf telen van afrikaantjes (tagetes) en het gebruik van groenbemesters. In de afgelopen jaren zijn deze methoden ontwikkeld en grondig getest. Ze zijn nu beschikbaar voor alle boeren, telers en tuinders om op het eigen bedrijf toe te passen.

Bekijk de factsheet

Inundatie voor bestrijden aaltjes

Boeren, tuinders en telers kunnen niet-chemische grondontsmetting toepassen door het land onder water te zetten. Dit werd voorheen enkel in de bloembollenteelt op zand toegepast. Door verbeterde technieken is deze maatregel nu breder inzetbaar en ook toepasbaar in andere teelten. Inundatie is vooral een goede methode om de aaltjessoorten Meloidogyne chitwoodi en fallax aan te pakken.

Aaltjes bestrijden met tagetes

Afrikaantjes (tagetes) als voorteelt is een bewezen effectieve methode ter bestrijding van wortellesieaaltjes (pratylenchus). Daarnaast is tagetes een groenbemester en draagt het bij aan meer natuurlijk bodembeheer.

Groenbemesters kunnen als tussenteelt een belangrijke rol spelen bij nutriëntenbenutting, bodembeheer en beheersing van bodemziekten en -plagen. Het is belangrijk om de juiste groenbemester te kiezen die past in het bouwplan en bij de bodem. Hier is veel (praktijk)onderzoek naar gedaan en er zijn tools beschikbaar om te helpen bij het maken van een keuze.

Tip: De groenbemesterkeuzewijzer helpt je om in 4 stappen de beste groenbemester te kiezen. Kijk hiervoor op www.groenbemesterkeuzewijzer.nl.

Gerelateerde demobedrijven