Onderwerken van groenbemester

Hoe werk je groenbemesters nou het beste onder?

We zien steeds vaker groenbemesters als vast onderdeel van het teeltplan. Groenbemesters kunnen veel voordelen bieden voor de bodemgezondheid en daarmee aan de bodem- en klimaatweerbaarheid. Maar hoe werk je die groenbemesters nou het beste onder? Hierover hielden we vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een velddemo.

Winterharde groenbemesters vernietigen vereist voldoende kennis, strategie en techniek om het succesvol te maken. Over de benodigde kennis en strategie gaf Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice een presentatie. Hij besprak soorten groenbemesters, het beste zaaitijdstip en zaaimethode. Ook werden de verschillen tussen het inzetten van een cultivator, schijveneg, spitmachine, kvick finn en biomulch uitgelegd.

Daarnaast deelde Christoffel zijn kennis in een video van Boerderij Uitgelicht.

Wegens de natte weersomstandigheden was het helaas niet mogelijk om de machines werkend te laten zien.

Kennis en strategie

Mechanisch vernietigen van groenbemesters is dus goed mogelijk. De afhankelijkheid van het weer is groter dan bij chemische vernietiging, dus een goede voorbereiding is belangrijk. Waar mechanisch onderwerken meer tijd kost en kostbaar is, voorkomt het de remmende werking op de bodembiologie die chemie wel heeft. Daarnaast zijn groenbemesters belangrijk voor een stabiele bodemstructuur. Tot slot: begin op tijd met voorbewerken, zeker wanneer je werkt met niet-kerende grondbewerking of met groenbemesters die winterhard zijn.

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Met de demo’s willen we kennis uitwisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting.

Gerelateerde advies & subsidies