Resultaten bekend Aanmelden mogelijk

Weet jij waarom het handiger is om mais in twee keer te bemesten? Bekijk deze tips!

Ga jij volgend jaar ook voor de beste maisopbrengst? Voor zowel jezelf als de bodem? Lees dan deze tips naar aanleiding van de voorlopige resultaten van de bemestingsdemo Meer mais met minder mest bij demobedrijf Marcel Betten van loonbedrijf De Samenwerking. Door het afbouwen van de derogatie mogen we steeds minder drijfmest op het land brengen, terwijl een hoge maisopbrengst van goede kwaliteit wel belangrijk blijft.

Proef in het kort

In samenwerking met Bemest op z’n Bemest en NUTRI-CHECK NET zijn door Marcel Betten voor de zomer 18 stroken mais ingezaaid volgens verschillende technieken en drijfmestdoseringen. Elke techniek heeft zijn eigen stikstofemissiefactor. ‘Wat niet de lucht ingaat, wordt dus opgenomen door het gewas. Dat bepaalt dus ook wat je kunt besparen op de kunstmestgift’, legt Marcel uit. Voor de proef is op basis van een theoretische berekening en bodemanalyses in wisselende hoeveelheid bijbemest: exact op advies, +40 kg N en -40 kg N. Door de oogst te meten en wegen weten we welke bemestingsmethode- en dosering de hoogste gewasopbrengst oplevert.

Bemestingsadviezen voor thuis

  • Kies in het voorjaar voor een bemestingstechniek met zo laag mogelijke emissiefactor, passend bij jouw grondsoort en de heersende (weers-)omstandigheden op jouw perceel en op het moment van bemesten.
  • Bemest de mais in twee keer, dan kun je gedurende het seizoen beoordelen hoe de mais erbij staat en bepalen wat er in juni nog als extra mestgift nodig is. Gebruik dan een snel werkende meststof zoals kunstmest of spuiwater met stikstof van eigen bedrijf.
  • Bemest de mais niet te zuinig, maar ook niet onnodig veel. Neem bodem- en/of plant-monsters en laat deze analyseren bij bijvoorbeeld Eurofins om te bepalen wat het gewas aan (bij)bemesting nodig heeft.
  • Het is de uitdaging om zoveel mogelijk kwalitatief goed ruwvoer te telen per kilogram gegeven stikstof. Dat vraagt een passend bemestingsplan, precies bemesten en inzicht in werkelijke opbrengst.

Inzicht in je bodem

  • Inventariseer of er storende, verdichte lagen in de bodem van je perceel zitten. Dit kan o.a. met een prikstok of door te kijken waar er water op het perceel blijft staan. Zoek de storende laag op en woel deze om met een diepe of ondiepe woeltechniek.
  • Gebruik de gratis app OneSoil Scouting om aan de hand van satellietbeelden de ontwikkeling van je gewas te volgen of probleemgebieden in je percelen op te sporen. De kleuren op de kaart (rood, geel, groen) zeggen iets over de verschillen in gewasgroei in hoeveelheid biomassa op het land.
  • Ben je boer of tuinder en wil je advies over je bodemprobleem op bouw- of grasland? Vraag gratis bodemadvies aan via de website Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Groenbemester, onderzaai

  • Zorg voor een geslaagde groenbemesterteelt en werk deze netjes onder. Kies hierbij voor een groenbemester die past bij jouw grondsoort en het toekomstig gebruik van het perceel.
  • Door de bijbemesting te combineren met schoffelen en onderzaai, zijn de bewerkingskosten minimaal.
  • Een voordeel van onderzaai ten opzichte van een vanggewas: je hoeft de mais niet per se te oogsten vóór 1 oktober om het vanggewas op tijd te kunnen inzaaien. Oogst de mais wanneer jij de tijd rijp acht.

Gerelateerde demobedrijven