DAW Demobedrijf

Marcel Betten, De Samenwerking

Wat heeft het plantje nodig?

NaamMarcel Betten
BedrijfsnaamLoonbedrijf De Samenwerking
WoonplaatsElsloo (Friesland)
Werkt aanbodem verbeteren, nutriënten benutten, gewasopbrengst verbeteren, ruwvoerkwaliteit verbeteren,
Dierengeen
OverigGLB
ThemaBodembeheer
WaterschapWetterskip Fryslân
GrondsoortZand
SectorLoonwerk
Neem contact op

Marcel Betten van loonwerkbedrijf De Samenwerking wil voor zijn klanten een goede kwaliteit ruwvoer realiseren. Hij maakt daarom optimaal van de duurste productiefactor in de agrarische sector: de bodem. Dat doet de loonwerker door de bodem juist te behandelen, te besparen en aan het werk te zetten om een kwalitatief goed ruwvoer te winnen. Door kennis en ervaring heeft Marcel eigen werkwijzen ontwikkelt op het gebied van bodem, gewas en teelt die hij graag met anderen deelt. ‘Ik ben niet bang om uit te proberen en daar kunnen anderen van leren.’ Boeren mogen steeds minder bemesten en het beteelde oppervlakte van een perceel wordt steeds kleiner dus: ‘De uitdaging om dan een kwalitatief goed ruwvoer te winnen waar goed van gemolken kan worden ga ik graag aan.’

Grip op bemesting

Goed bemesten betekent voor Marcel dat hij eerst kijkt naar wat nodig is aan bemesting. Hij kijkt naar de gewasbehoefte en de bodemanalyse om het leverend vermogen van de bodem te bepalen en te gebruiken. ‘Op basis van die gegevens adviseer ik boeren over de soort en hoeveelheid bemesting.’ Het doel is om kunstmest te minimaliseren, dus kijkt Marcel bijvoorbeeld ook naar omgezet slootgoed, compost en vaste mest. In gesprek met boeren staat de vraag ‘wat heeft het plantje nodig?’ centraal.

In de maisteelt kiest Marcel daarom bijvoorbeeld liever voor drijfmest in rij. Dan ligt de mest op de plek waar de plant behoefte heeft. De efficiëntie en benutting van drijfmest in rij is hoger dan vollevelds, is de loonwerker overtuigd. Ook zet Marcel graag kalk of herwonnen meststoffen in. De plant kan dan de nutriënten ook goed opnemen. Marcel: ‘’Denk ook aan onderzaai en het toedienen van een stikstofopnemend middel op het blad om een betere opname en benutting van stikstof voor de plant mogelijk te maken. Dat voorkomt ook uitspoeling.’

Via het project Bemest op z’n Bemest waaraan Marcel meedoet doet hij nieuwe kennis en ervaring op.

Eiwitteelt en alternatieve gewassen

Met het oog op de (nieuwe) GLB en eco-regelingen deelt Marcel graag zijn kennis en ervaringen met diverse eiwitteelten en alternatieve gewassen. Denk aan de teelt van luzerne, rode klaver, veldbonen, mais + bonen en vezelhennep. Voor de eiwitgewassen maakt de loonwerker zelf zijn mengsels. Houd de activiteiten in de gaten om op de hoogte te blijven.

70 tot 90 procent reductie gewasbeschermingsmiddelen

Middelengebruik verminderen is iets waar Marcel al jaren mee bezig is. Ook hiervoor geldt: kijk naar wat nodig en beschikbaar is. ‘We maken een keuze aan de hand van zacht voor het gewas, toediener én omgeving.’ Al sinds 2018 is Marcel betrokken bij de ontwikkeling van een camera-gestuurde veldspuit die het onkruid plaatsspecifiek kan detecteren en zo ook per dop plaatsspecifiek kan spuiten. Bekijk hier de video. ‘Een besparing van 70 tot 90 procent aan gebruik van middelen en water!’.