Van Koeckhovenmachine past gereduceerde grondbewerking toe

Omdat hij niet mag beregenen, kiest Albert Jan voor gereduceerde grondbewerking

Albert Jan Knijp boert op Drentse zandgrond en heeft een beregeningsverbod. Wat doet hij om toch voldoende vocht in de grond te houden voor zijn gewassen? De melkveehouder en akkerbouwer uit Anderen zoekt de oplossingen in verschillende productieve natuurinclusieve en regeneratieve teeltmaatregelen. ‘Mijn doel is benutten wat de bodem al heeft’. In onderstaande video deelt Albert Jan zijn aanpak en zien we de Van Koeckhovenmachine in beeld. 

Dit teeltseizoen volgen wij DAW demobedrijf Nieuw Altinge

Albert Jan weet het nog goed: in juli 2023 zat hij met een compleet verdroogde teelt van gerst-erwten en veldbonen. Dit moest anders. Samen met andere boeren uit het Drentsche Aagebied (waterschap Hunze en Aa’s) dacht hij na over maatregelen binnen zijn bouwplan, gewaskeuze en grondbewerking. ‘Er zijn problemen genoeg, maar als je wat nieuws kunt ontdekken is dat mooi.’ Expert Arjan Mager triggerde Albert Jan met zijn vragen over het benutten van wat de bodem al heeft: ‘Hoeveel stikstof zat er nog in de bodem en hoeveel in de groenbemester bladrammenas? Ik had geen idee, maar ging dat verder uitzoeken. Nu zie ik kansen om met natuurlijke of regeneratieve maatregelen de nutriënten die de bodem heeft beter te benutten.’ Minder bewerken zorgt voor een gevarieerd bodemleven en een goede bodemstructuur waardoor deze vocht beter vasthoudt en doorlaat.

 

Op het demoveld van Nieuw Altinge probeert Albert Jan uit wat de effecten op het nutriëntenmanagement zijn van natuurinclusieve maatregelen bij de teelt van meerdere gewassen zoals snijmais, mengteelt gerst-erwten, zetmeelaardappelen maar ook onderzaai van gras-klaver en groenbemesters als bladrammenas en rogge.

Het demoveld is opgedeeld in een blok met gereduceerde grondbewerking (Van Koeckhoven zaaimachine) en mechanisch onkruidbeheer door middel van wiedeggen en schoffelen, en een blok niet-kerende grondbewerking met directzaai, ook gecombineerd met wiedeggen en schoffelen. Hierover later meer!

Monitoring geeft onmisbare informatie over effect

Albert Jan Knijp probeert graag iets nieuws uit. 'Iets nieuws leren is altijd mooi'. Er wordt gedurende deze boerenproef bemonsterd op Nmineraal in de bodemlagen 0-30, 30-60 en 60-90 cm, de alentoestand van vrijlevende alen en aardappelmoeheid (AM) en nitraat in het ondiepe grondwater.

Met dank aan verschillende partners (zie hieronder) kon de opzet voor deze vierjarige demo worden uitgewerkt. Albert Jan: ‘De monitoring is een belangrijk onderdeel van het experiment, want daarmee verzamelen we de onmisbare informatie over het effect van de verschillende bewerkingen. En het is een proef in de praktijk, dus ook wij hebben te maken met vertraging door natheid en lastigere bewerking.’ Een representatieve boerenproef dus!

Albert Jan zal gedurende het seizoen zijn bevindingen delen als DAW demobedrijf. Ook worden een aantal demobijeenkomsten gehouden om zelf te kijken op het veld en de machine/flexseeder aan het werk te zien. Geïnteresseerd? Blijf ons volgen.

 

Meewerkende partners bij Knijp

 

Gerelateerde maatregelen