Trekker met kunstmeststrooier in weiland

Kunstmest bemesten bij een temperatuursom boven de 180 graden Celsius-dagen

Voor optimale benutting van nutriënten is het belangrijk dat er bemest wordt op de momenten dat het gewas er behoefte aan heeft. Als hier een mismatch in zit, is er een grotere kans op uitspoeling en dus weggegooid geld. De Temperatuursom (of T-Som) is hier een graadmeter voor.

Bekijk de factsheet

De Temperatuursom of T-som is een optelling van de gemiddelde dagtemperaturen boven de 0° graden Celsius vanaf 1 januari en in het betreffende jaar. Afhankelijk van hoe het weer zich gedraagt, telt dit snel of langzaam op. Het ideale moment voor kunstmestaanwending kan dus ook jaar op jaar verschillen. Het is wetenschappelijk bewezen dat er kunstmest gestrooid kan worden bij een T-som tussen de 180° C en 200° C. Het is belangrijk om dit moment af te wachten, omdat anders de opgebrachte nutriënten niet goed benut kunnen worden. Gras moet na de winter eerst weer “wakker worden” waarbij bepaalde processen in de plant op gang moeten komen. Pas nadat het plantje klaar is voor groei kan het de benodigde nutriënten opnemen.

‘Het klimaat verandert, als boer doe je er verstandig aan om dus mee te veranderen. Een kunstmestgift in de eerste helft van februari lijkt misschien vroeg, omdat we dat niet gewend zijn. Maar als het vroeger in het jaar zacht weer is, moet je er op het land ook eerder bij zijn.’

Wanneer bemesten met kunstmest?

De T-som is eenvoudig te raadplegen op deze website: https://www.nmi-agro.nl/news/actuele-t-som/

Voordelen van bemesten op het juiste moment

  1. Door op het juiste moment te bemesten neemt de plant de nutriënten beter op. Deze efficiëntie kan kostenbesparend werken.
  2. Deze maatregel vraagt geen extra uitgaves.

Tip: Los van de temperatuursom is het ook belangrijk dat andere omgevingsfactoren worden beoordeeld. Denk aan het weer voor de komende dagen (afspoeling) en de draagkracht van het land. Het veroorzaken van structuurschade ijlt nog jaren na.

Meer informatie over bemesten met kunstmest