Rode klaver in kruidenrijk grasland

Help boeren laagdrempelig experimenteren met kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is goed voor de bodem, klimaat, waterberging en biodiversiteit. Door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen ontstaat er meer bodemleven, kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. Ook resulteert kruidenrijk grasland in aanzienlijke reductie van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Meer donaties zijn gewenst. Want hoe meer donaties, hoe meer kruidenrijke weilanden vol bloemen, insecten en vogels en hoe meer CO2 we besparen.

LTO en Urgenda slaan handen ineen

In 2020 zijn LTO Nederland en Urgenda gestart met 1001Hectare, een initiatief gericht op kruidenrijkdom op grasland, en met succes! Inmiddels is ruim 3500 hectare gerealiseerd in heel Nederland. In totaal is daardoor ruim 1.000 ton kunstmest en 2.000 ton CO2-uitstoot bespaard. En uit een recente enquête blijkt dat de 812 boeren “erg tevreden” zijn. 77% van de deelnemers gaat zeker verder met kruidenrijk! Sinds april 2023 wordt dit initiatief ook ondersteund door LTO Noord.

Voor financiers: hoe werkt het?

Boeren krijgen 150 euro per hectare korting op de aanschaf van productieve graskruidenmengsels (SKAL of NAK gecertificeerd) en krijgen daarbij begeleiding. De korting geldt voor max. 3 hectare per boer, zodat veel boeren kunnen meedoen en op een laagdrempelige manier kunnen starten met kruidenrijk.

Of en hoeveel graskruidenmengsels boeren kunnen aanvragen is afhankelijk van de financiers. Als ‘Waterschap X’ of ‘Gemeente Y’ geld doneert, komen er voor de ondernemers in dat waterschap of gemeente een bepaalde hoeveelheid graskruidenmengsels omgerekend naar hectares beschikbaar die zij kunnen aanvragen.

De financiering is tot op heden afkomstig van het ministerie van LNV, Urgenda, diverse provincies en een paar gemeenten.

Voor meer informatie: info@1001ha.nl