Kruidenrijk grasland inzaaien

Dit is de meerwaarde van kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er ook nog een verdienmodel achter deze manier van landbeheer?

Over deze en andere vragen gingen we in gesprek tijdens twee velddemo’s in april. Op het bedrijf De Vosseburch van Roland en Eva Rademaker in Langeraar en het bedrijf van Boerderij Polderzicht van Richard en Monique Korrel in Ouderkerk aan de Amstel. Hier vertelde Pedro Jansen van het Louis Bolk Instituut in een inhoudelijke inspiratiesessie over de verschillende voordelen van kruiden in je grasland. Die variëren van een betere gewasproductie, met name gedurende droogte, tot meer mineralen en eiwitten in het voer en een hogere biodiversiteit in het land en in de bodem. Daarnaast liet hij zien welke kruiden het beste naar voren komen in verschillende onderzoeken, en welke mengsels het goed doen op verschillende bodems.

Tijdens de demonstratie van verschillende machines werd de Geohobel getoond, een doorzaaimachine die het gras meteen een stuk terugzet en heel ondiep kan werken. Ook de Gras Profi Plus en een wiedeg werden gedemonstreerd, waarmee worden kruiden tussen de grasmat worden gelegd. De Slootkantherder, tot slot, is een machine die de slootkant af freest en tegelijk slootkantkruiden inzaait. Met de toenemende vraag naar bufferstroken en extensief beheer daarvan is dit een interessante methode.

Handboek kruidenrijk grasland op veen Stappenplan kruidenrijk grasland

Machines van loonwerkers

De machines op de velddemo in Langeraar werden beschikbaar gesteld vanuit loonwerkers uit de regio die zich hebben verenigd in de samenwerking Bodemkracht. Tijdens de velddemo in Ouderkerk aan de Amstel werden de machines beschikbaar gesteld vanuit Loonbedrijf Schuurman. De demo werd mede mogelijk gemaakt door Wij.land en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting.