Trekker op een akker

Lonend Werken: Samenwerken met loonwerker om beter te boeren

Als boeren en loonwerkers meer kennis en informatie uitwisselen, dan lukt het om beter te boeren. Dit komt naar voren uit het project ‘Lonend Werken’, onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Sinds 2019 toetsen zes melkveehouders en twee loonwerkers in Overijssel een nieuwe manier van samenwerken. Dat leidt tot wederzijds enthousiasme.

‘Het lukt ons om beter ruwvoer te telen en we werken gericht aan het verbeteren van de bodemkwaliteit’, zegt Ruud Sleiderink. Samen met zijn vrouw Francis Sanderink heeft hij een melkveebedrijf in het Overijsselse Beuningen. Met twee collega-melkveehouders werken ze voor het project ‘Lonend Werken’ intensief samen met loon- en grondverzetbedrijf Volker in De Lutte.

‘We zijn mee gaan doen aan ‘Lonend Werken’, omdat we merkten dat klanten in toenemende mate behoefte hebben aan kennis en ondersteuning’, licht Gerard Weda van loonbedrijf Volker toe. ‘Onze doelstelling is niet een maximale melkproductie, maar een goede melkproductie met gezonde koeien. Het project ‘Lonend Werken’ helpt ons daarbij’, zegt Sanderink. ‘Een voorbeeld is dat we ons grasland anders zijn gaan bemesten. We voegen nu selenium toe om de seleniumvoorziening van de koeien te borgen. Onder meer hierdoor boeken we goede vruchtbaarheidsresultaten. De gemiddelde tussenkalftijd bedraagt 360 dagen.’

Precisiebemesting

Bij ‘Lonend Werken’ maken boeren en loonwerkers gebruik van moderne technieken om gerichter te werken. Zo zijn onder meer de percelen van de deelnemende boeren geanalyseerd met bodemscans, aangevuld met onderzoek van grondmonsters. ‘Dit geeft ons de mogelijkheid om aan precisiebemesting te doen. Iedere plek in een perceel krijgt de mestgift die op die plek nodig is’, zegt Paul Volker, directeur-eigenaar van het loonbedrijf.

Sleiderink: ‘We waren gewend om grasland voor de eerste snede 30 tot 35 kuub drijfmest te geven. Dat hebben we teruggebracht naar 20 kuub om niet te veel kali en magnesium toe te dienen. Ook strooien we op advies van bodemspecialisten kalk. Verder is loonwerker Volker vorig jaar begonnen met het toedienen van compostthee na de eerste snede gras. Dit extract is rijk aan diverse micro-organismen die de plant helpen bij het opnemen van mineralen. Dit vervangt een groot deel van de reguliere kunstmest.’

Hiske Bouman van LTO Noord is projectleider van ‘Lonend Werken’. Zij stelt vast dat niet alle resultaten van het project direct meetbaar zijn. ‘Werken aan bodemkwaliteit duurt jaren en moet je in stappen doen, zodat het voor de boer haalbaar blijft. Een duidelijke verbetering zien we wel bij de ruwvoerkwaliteit en ruwvoerbenutting op de bedrijven van de deelnemers. Zo is de eiwitbenutting gemiddeld verbeterd met 4 tot 5 procent. Een mooi resultaat van de intensieve samenwerking tussen loonwerker en boer’, stelt Bouman.