Luchtfoto landbouwperceel

Video | Vergelijking zeven verschillende groenbemesters

Wat is het effect van verschillende groenbemesters op de bodem en beworteling? Die vraag stond begin november centraal tijdens een velddemo in Veendam.

Sinds de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het gebruik van groenbemesters een actueel onderwerp. Om stikstofkorting te voorkomen moeten er meer hectares groenbemesters worden ingezaaid, en later in het jaar. Binnen het nieuwe GLB is een grote rol weggelegd voor groenbemesters/ vanggewassen die groen de winter doorkomen. Dit levert voor de Eco-regeling ‘groenbedekking’-punten op. Met als randvoorwaarde dat er op 1 maart een 80% levende groenbemester staat.

Op het demoperceel in Veendam zijn zeven verschillende groenbemesters en mixen gezaaid. Een aantal hiervan hebben winterharde componenten om het doel van een 80% levend gewas op 1 maart 2024 te kunnen behalen.

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Met de demo’s willen we kennis uitwisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting.