Groenbemester bladrammenas met wortels in grond

Gratis online (bij)leren over groenbemesters met de online cursus

Wat zijn de voordelen van het telen van een groenbemester? En hoe kom ik tot een goede keuze? In de nieuwe, online cursus over groenbemesters voor akkerbouwers en melkveehouders komen deze elementen allemaal aan bod. Deze cursus duurt een uur(tje), is gratis en boeren kunnen dit in hun eigen tempo en tijdstip volgen op mobiel of pc.

Meld je aan voor de online cursus

Op de Groenbemestersdag in september 2023 bij de WUR Open Teelten in Lelystad is de nieuwe cursus gelanceerd. Tweedejaars mbo-studenten akkerbouw van het Terra college in Emmen mochten de twee online kennissessies als eerste doorlopen.

‘Dit is wel behulpzaam en leerzaam voor telers’, was hun reactie. ‘Het programma waarin de online cursus is gemaakt, is overzichtelijk en makkelijk te gebruiken. Goed opgezet met verschillende manieren om vragen en antwoorden te geven. Ik heb er wel wat van opgestoken.’ Tegelijkertijd gaven de studenten na afloop een paar goede tips voor verbetering van leeromgeving.

Online kennissessies

In de online kennissessies worden de belangrijkste redenen om een groenbemester te telen behandeld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je tot een keuze voor een groenbemester kan komen. Op hoofdlijnen komen de soorten groenbemesters, hun eigenschappen en de voor- en nadelen aan bod. De twee online sessies duren ieder ongeveer een half uur om door te nemen. Naast uitleg krijg je met filmpjes, vragen en stellingen meer informatie over groenbemesters.

Leerplatform

Deze online cursus over groenbemesters vind je op het leerplatform ‘leren voor ons allemaal’. Na het invullen van dit korte aanvraagformulier, krijg je per mail de gratis toegangscode toe gestuurd. Na het invullen van deze toegangscode kan je aan de slag.

Proefveld gewassen met groenbemesters en wolken

Van onderzoek naar praktijk

Deze online leeromgeving is ontwikkeld door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR). ‘Ik word pas blij van onderzoek als ik zie dat het in de praktijk werkt en wordt gebruikt’, vertelt Leendert Molendijk, senior onderzoeker Nematologie bij Wageningen Plant Research. ‘Ook al duurt dat soms jaren, zoals ik nu zie met de inzet van tagetes (Afrikaantjes) als groenbemester. Voor ons begint het met de vraag ‘wat heeft een perceel nodig en hoe past de groenbemester als onderdeel van het bouwplan hierin’.’

Molendijk vervolgt met: ‘Om die informatie bruikbaar voor telers te krijgen, bewandelen we verschillende wegen. Bij groenbemesters hebben we bijvoorbeeld het handboek en de groenbemesterkeuzetool. De basisstappen rond het keuzeproces voor groenbemesters uit het handboek kunnen we nu dus ook via de online leeromgeving makkelijk delen. Fijn.’

Kennisdeal

‘Groenbemesters spelen een ontzettend belangrijke rol in bodem- en waterbeheer’, zegt Hedwig Boerrigter, als DAW Kennismatcher betrokken bij de ontwikkeling van deze cursus. ‘Voor het DAW is de inzet van groenbemesters een van de (vele) praktijkrijpe maatregelen die we adviseren aan boeren om te gebruiken. Het draagt bij aan de doelen voor schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Bovendien is een mooi voorbeeld hoe de brede samenwerking binnen de Kennisdeal Akkerbouw & Vollegrondsgroente zorgt voor concrete middelen om kennis te delen met boeren.’

Bodemgezondheid

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van jouw bodemgezondheid. Ze kunnen aaltjes beheersen, helpen bij het voorkomen van erosie, verbeteren de bodemstructuur en bevorderen de biologische activiteit. Door voedingsstoffen uit de bodem vast te leggen, voorkomen groenbemesters dat voedingsstoffen uitspoelen en verloren gaan.

DAW Kennisprogramma

Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil alle beschikbare kennis over bodem- en waterbeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Gerelateerd nieuws