Drentse boeren bevraagd over hun inzet van groenbemesters

Waarom kies je voor een groenbemester?  Dat vroegen studenten van het MBO DC Terra Groningen in samenwerking met DAW demobedrijf Nieuw Altinge in Anderen aan Drentse boeren. ‘Een akkerbouwer denkt eerst aan de bodem en een veehouder eerst naar de ruwvoerwinning van die bodem.’

Zie hier de volledige rapportage.

De studenten vroegen aan zestig Drentse boeren (58% melkveehouders, 28% akkerbouwers en 14% gemengd) hoe zij denken over de inzet van groenbemesters. 17 procent van de respondenten gaf aan dat ze de groenbemester als een volwaardige teelt zien binnen de vruchtwisseling terwijl 35 procent het ziet als een verplichting vanuit de GLB. De raairassen worden het meest gezaaid, vooral al vanggewas/onderzaai in mais. 61 procent van de ondervraagden houdt rekening met het effect van de groenbemester op de volgende teelt, denk aan: nalevering van nutriënten, natuurlijke plaagbestrijding en effect op de alentoestand. De groenbemester wordt vooral mechanisch vernietigd (74%).

Welke voordelen zien boeren bij inzet groenbemester?

In vijftien diepte-interviews vroegen de studenten aan boeren wat voor voordelen groenbemesters hebben. Ook bekeken ze de samenwerking en gronduitruil tussen akkerbouw en melkvee. De groenbemester wordt als meerwaarde gezien door de (eventuele) terugdringende werking op de alentoestand, aanvoer van organische stof, doorworteling en waterregulering van de bodem, stimulans van het bodemleven en nalevering van stikstof in de bodem.

Zie voor alle uitkomsten deze rapportage.

Gerelateerde advies & subsidies