DAW Velddemo Harreveld

Geen recept voor het beste zaaibed

Het kiezen, telen en onderwerken van de best passende groenbemester na mais is zowel voor boeren als voor loonwerkers nog een zoektocht. Dat bleek tijdens de velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het Gelderse Harreveld.

Op een paar percelen heeft loonbedrijf Wopa tijdens het maisteeltseizoen 2022 maar liefst vijftien verschillende groenbemesters ondergezaaid. Onder meer bladkool, bladrammenas, koolzaad, rogge, Italiaans raaigras en rogge. Maar ook vlinderbloemigen als rode en witte klaver, luzerne en wikke. Tijdens een regenachtige middag bekijken tientallen boeren hoe de gewassen erbij staan. Medewerkers van het loonbedrijf laten zien hoe je de vanggewassen onderwerkt met een schijveneg of frees, al dan niet voorafgegaan door een bewerking met een klepelmaaier.

Elke grond is anders

‘Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden in samenwerking met loonwerkers door heel Nederland velddemo’s georganiseerd’, vertelt Michaela van Leeuwen van LTO Noord. ‘Hier in Harreveld gaat het om groenbemesters. Belangrijke vragen zijn nu: wanneer werk je deze onder, hoe kun je dat goed doen zonder chemie en wat leidt tot het beste zaaibed voor het nieuwe gewas? Daar is geen recept voor. Elke grond is anders.’ Een aanwezige melkveehouder is blij met de velddemo. ‘Zelf ben ik nog zoekende op het gebied van groenbemesters. Onderzaai vind ik risicovol. Ik heb dat vorig jaar geprobeerd met bladkool. Net als hier op het demoveld is daar weinig van overgebleven. Daarom heb ik na de oogst rogge bijgezaaid.’

René Krabben van loonbedrijf Wopa: ‘Samen met onze klanten verkennen we de mogelijkheden en onmogelijkheden van groenbemesters. We zijn het gewend om te werken met Italiaans raaigras. Ook deze velddemo laat zien dat het goed bruikbaar is.’ In tegenstelling tot veel andere groenbemesters heeft het Italiaans raaigras zich na de maisoogst prima ontwikkeld, laat Krabben weten. ‘Maar we hebben ook klanten die liever iets anders willen, omdat dit gewas aaltjes stimuleert die problemen kunnen veroorzaken als je het perceel wilt benutten voor de teelt van aardappelen.’ Dat Italiaans raaigras, rogge en bladrammenas hun werk als groenbemester prima doen, blijkt ook uit de analyse van de genomen grondmonsters. ‘Vooral Italiaans raaigras en rogge leggen veel stikstof vast’, stelt Dennis Storkhorst van Groeikracht.

Aan de late kant

Storkhorst benadrukt het belang van het vroeg onderwerken van groenbemesters. ‘Eigenlijk zijn we hier aan de late kant en had het voor half maart al gebeurd moeten zijn. Als je vanggewas te laat onderwerkt, komt de vastgelegde stikstof niet op tijd beschikbaar voor het volgende hoofdgewas.’ Het Italiaans raaigras laat zich zowel door de schijveneg als de frees goed onderwerken. Krabben: ‘Een voordeel van de schijveneg is dat de capaciteit twee tot drie keer zo groot is. Wel is onze ervaring dat je er vaak nog een tweede keer overheen moet.’

Bron: Berrie Klein Swormink, Nieuwe Oogst