Video: Groenbemester onderwerken op kleigrond

Dat groenbemester een positief effect heeft op het behoudt van structuur en bodemleven in zandgrond is bekend. Maar wat is het effect op kleigrond? Na verschillende grondbewerkingen heeft Loonbedrijf van Hal afgelopen najaar de groenbemesters rogge en Italiaans raaigras in stroken op kleigrond geteeld. Ook is er een strook zonder groenbemester.

Wat is het verschil in de bodem bij het wel of niet telen van groenbemester? En wat is het effect van de verschillende grondbewerkingen uitgevoerd op kleigrond? Tijdens de velddemo op begin april in Netterden is getoond hoe je de groenbemester op verschillende wijze mechanisch onder kunt werken. Daarnaast is samen met bodemexpert Christoffel den Herder van Ceres Horti Advies gekeken wat het effect is van groenbemesters op kleigrond.

Velddemo's samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Ga naar agrarischwaterbeheer.nl/loonwerkers.

Back to top