Boeren kijken naar machinedemo

DAW-velddemos met loonwerkers trekken ook in juni weer vele belangstellenden

Kennis uitwisselen met en inspireren van boeren en tuinders op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting. Dát is het doel van de velddemo’s met loonwerkers, georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Vragen die tijdens de demo’s beantwoord worden: hoe voorkom ik bodemverdichting in mijn percelen? Met welke machine beheer ik onkruid? Welke gewassen zorgen voor een betere nutriëntenbenutting? En wat kan de loonwerker hierin betekenen?

Zo zijn al diverse velddemo’s georganiseerd door heel het land op het gebied van mechanisch onderwerken van groenbemesterhet beheer van kruidenrijk graslandintra-rij wieders, of zoals afgelopen juni over het mechanisch onkruidbeheer in zaaiuien. In juni trokken de velddemo’s maar liefst 210 aanwezigen!

Meer zien of aanwezig zijn bij een velddemo? Klik hier!

Kennis en inspiratie over nutriëntenbenutting en bodem

De velddemo’s zijn een initiatief vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Loonwerkers binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in samenwerking met Cumela, LTO Noord en bodemdeskundigen. De loonwerkers zijn het startpunt voor de opzet van de velddemo’s met onderwerpen gerelateerd aan nutriëntenbenutting en bodem.

Gerelateerde advies & subsidies