Velddemo’s samen met loonwerkers

Kennis en inspiratie over nutriëntenbenutting en bodem

Kennis uitwisselen met en inspireren van boeren en tuinders op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting. Dat is het doel van de velddemo's georganiseerd met loonwerkers voor boeren en tuinders. Hoe voorkom ik bodemverdichting in mijn percelen? Met welke machine voorkom ik onkruid? Welke gewassen zorgen voor een betere nutriëntenbenutting? En wat kan de loonwerker hierin betekenen?

De velddemo's zijn een initiatief vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Loonwerkers binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in samenwerking met Cumela, LTO Noord en bodemdeskundigen. De loonwerkers zijn het startpunt voor de opzet van de velddemo’s met onderwerpen gerelateerd aan nutriëntenbenutting en bodem. Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Bodembewerking
 • Niet-kerende grondbewerking
 • Toepassen van evenwichtsbemesting
 • Toepassing van groenbemesters en vanggewassen
 • Voorkoming bodemverdichting
 • Voorbeelden van mechanische onkruidbestrijding
 • Toepassingen van natuurlijk plaagbestrijding
 • Precisielandbouw bij bemesting, gewas verzorging/teeltmaatregelen, oogst en verwerking.

Kortom onderwerpen ter inspiratie voor de boer om te werken aan het verhogen van opbrengstresultaten, goed bodembeheer, toepassen van passende mechanisatie, teeltaanpassingen en slimme gewaskeuzes.

 

Aankomende velddemo’s

Onderwerp velddemo

 

Datum

 

Locatie

 

Meer informatie & aanmelden

 

 • Slimme schoffeltechnieken 
31 mei 2023 Heerhugowaard Klik hier!

 

 

Terugblik velddemo's

Verslag

 

Onderwerp velddemo

 

 • Velddemo in Netterden in april 2023
Video: Groenbemester onderwerken op kleigrond
 • Velddemo in Langeraar en Ouderkerk aan de Amstel in april 2023
Met de juiste voorbereidingen kruidenrijk grasland zaaien + video
 • Velddemo in Nagele in april 2023
Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar + video
 • Velddemo in Harreveld in maart 2023
'Geen recept voor het beste zaaibed'
 • Velddemo in Tytsjerk in maart 2023
Juiste bandenspanning voor minimale bodemverdichting
 • Infoavond in Donderen in maart 2023
Uien groeien ook goed op dierlijke mest + infosheets
 • Velddemo in Lelystad in maart 2023
Mest strooien met zo min mogelijk schade aan bodemstructuur + video
 • Informatieavond in Valthermond in maart 2023
Mechanische onkruidbestrijding: Maak een plan!
 • Informatieavond in Munnekezijl in februari 2023
Regelmatige bewerking cruciaal bij mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien
 • Velddemo in Harreveld in december 2022
Effect van groenbemester op aaltjes
 • Velddemo in Nagele in november 2022
Ruime keus in bodemwoelers en mechanische gewasvernietiging + video
 • Velddemo in Appelscha in oktober 2022
Technieken om je bodem te verbeteren
 • Velddemo in Tijnje in september 2022
Bespaar met precisiebemesting en voorkom bodemverdichting
 • Velddemo in Valthermond in augustus 2022
Dierlijke mest in uien kan teeltrendement opvoeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Aanwezig zijn bij een van de velddemo’s of benieuwd naar een mogelijke samenwerking? Neem contact met ons op!

Back to top