Velddemo’s samen met loonwerkers

Kennis en inspiratie over nutriëntenbenutting en bodem

Kennis uitwisselen met en inspireren van boeren en tuinders op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting. Dat is het doel van de velddemo's georganiseerd met loonwerkers voor boeren en tuinders. Hoe voorkom ik bodemverdichting in mijn percelen? Met welke machine voorkom ik onkruid? Welke gewassen zorgen voor een betere nutriëntenbenutting? En wat kan de loonwerker hierin betekenen?

De velddemo's zijn een initiatief vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Loonwerkers binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in samenwerking met Cumela, LTO Noord en bodemdeskundigen. De loonwerkers zijn het startpunt voor de opzet van de velddemo’s met onderwerpen gerelateerd aan nutriëntenbenutting en bodem. Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Bodembewerking
 • Niet-kerende grondbewerking
 • Toepassen van evenwichtsbemesting
 • Toepassing van groenbemesters en vanggewassen
 • Voorkoming bodemverdichting
 • Voorbeelden van mechanische onkruidbestrijding
 • Toepassingen van natuurlijk plaagbestrijding
 • Precisielandbouw bij bemesting, gewas verzorging/teeltmaatregelen, oogst en verwerking.

Kortom onderwerpen ter inspiratie voor de boer om te werken aan het verhogen van opbrengstresultaten, goed bodembeheer, toepassen van passende mechanisatie, teeltaanpassingen en slimme gewaskeuzes.

 

Aankomende velddemo’s

Onderwerp velddemo

 

Datum

 

Locatie

 

Meer informatie & aanmelden

 

 • Effect groenbemester op kleigronden
5 april 2023 Netterden Klik hier!
 • Kruidenrijk grasland, het zaaien hiervan en hun werking
6 april 2023 Langeraar Klik hier!
 • Kruidenrijk grasland, het zaaien hiervan en hun werking
11 april 2023 Ouderkerk aan de Amstel Klik hier!
 • Soorten bodembewerking
12 april 2023 Nagele Meer informatie volgt. Interesse? Meld je alvast aan!
 • Slimme schoffeltechnieken
20 april 2023 Noord-Holland Meer informaite volgt. Interesse? Meld je alvast aan!

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik velddemo's

Verslag

 

Onderwerp velddemo

 

 • Informatieavond in Valthermond in maart 2023
Mechanische onkruidbestrijding: Maak een plan!
 • Informatieavond in Munnekezijl in februari 2023
Regelmatige bewerking cruciaal bij mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien
 • Velddemo in Harreveld in december 2022
Effect van groenbemester op aaltjes
 • Velddemo in Nagele in november 2022
Ruime keus in bodemwoelers en mechanische gewasvernietiging + video!
 • Velddemo in Appelscha in oktober 2022
Technieken om je bodem te verbeteren
 • Velddemo in Tijnje in september 2022
Bespaar met precisiebemesting en voorkom bodemverdichting
 • Velddemo in Valthermond in augustus 2022
Dierlijke mest in uien kan teeltrendement opvoeren

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Aanwezig zijn bij een van de velddemo’s of benieuwd naar een mogelijke samenwerking? Neem contact met ons op!

Back to top