Velddemo’s samen met loonwerkers

Kennis en inspiratie over nutriëntenbenutting en bodem

Kennis uitwisselen met en inspireren van boeren en tuinders op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting. Dat is het doel van de velddemo's georganiseerd met loonwerkers voor boeren en tuinders. Hoe voorkom ik bodemverdichting in mijn percelen? Met welke machine voorkom ik onkruid? Welke gewassen zorgen voor een betere nutriëntenbenutting? En wat kan de loonwerker hierin betekenen?

De velddemo's zijn een initiatief vanuit het DAW Kennisprogramma in samenwerking met Cumela, LTO Noord en bodemdeskundigen. De loonwerkers zijn het startpunt voor de opzet van de velddemo’s. De onderwerpen van de velddemo's zijn gerelateerd aan nutriëntenbenutting en bodem. Denk daarbij aan:

  • Bodembewerking
  • Niet-kerende grondbewerking
  • Toepassen van evenwichtsbemesting
  • Toepassing van groenbemesters en vanggewassen
  • Voorkoming bodemverdichting
  • Voorbeelden van mechanische onkruidbestrijding
  • Toepassingen van natuurlijk plaagbestrijding
  • Precisielandbouw bij bemesting, gewas verzorging/teeltmaatregelen, oogst en verwerking.

Kortom onderwerpen ter inspiratie voor de boer om te werken aan het verhogen van opbrengstresultaten, goed bodembeheer, toepassen van passende mechanisatie, teeltaanpassingen en slimme gewaskeuzes.

 

Aankomende velddemo’s

Onderwerp velddemo

 

Datum

 

Locatie

 

Meer informatie & aanmelden

 

  • Meer demo's volgen
n.t.b. n.t.b. n.t.b.

 

 

 

 

Terugblik velddemo's

Mechanische onkruidbestrijding

Groenbemester

Bemesting & bodemverdichting

Kruidenrijk graslandbeheer 

Bodembewerking

Meer informatie

Aanwezig zijn bij een van de velddemo’s of benieuwd naar een mogelijke samenwerking? Neem contact met ons op!

Back to top