Verbeter de bandenspanning voor duurzaam bodembeheer

Wat kun jij inzetten voor duurzaam bodembeheer?

Welke machines dragen bij aan duurzaam bodembeheer? Wanneer zet je welke grondbewerking in? En hoe verhouden voor- en hoofdbewerking zich van elkaar? Mark de Beer, ruwvoerexpert Groeikracht, geeft in een reeks video’s antwoord op deze vragen.

Kalk inzetten voor duurzaam bodembeheer

Zo vertelt hij in onderstaande video over verschillende manieren van grondbewerking, de voor- en nadelen per grondbewerking en in welke omstandigheden welke grondbewerking het best toegepast kan worden. Daarnaast neemt hij ons mee in het in balanshouden van de bodem middels bekalken.

Verschillen tussen een traditionele frees en biomulch

De traditionele frees en de biomulch worden in het voorjaar vaak ingezet om grasland te vernietigen of vanggewas onder te werken. Wat is het verschil tussen een traditionele frees en een biomulch? En waar moet je op letten bij de inzet van een frees of biomulch?

Vleugelschaar cultivar of schijveneg

Welke machine zet jij in bij het onderwerken van vanggewas: de vleugelschaar cultivator of de schijveneg?

Verschillen tussen traditionele ploeg en ecoploeg

De traditionele ploeg of de ecoploeg: wanneer zet je welke machine in om het juiste effect te behalen? En kies je voor ondiep bewerken of voor het traditionele ploegen? Hoor daarnaast meer over het nut van ondergronders en vorenpakker voor goed bodembeheer.

Storende laag bij spitten voorkomen

Met een snelspitter meng je gewasresten met de bouwvoor. Let wel op dat je geen verdichte laag creëert in de bodem! Door de spittechniek te combineren met een woelpoot voorkom je dit. Bekijk onderstaande video voor meer informatie over deze techniek. Waar moet je bijvoorbeeld nog meer opletten bij het toepassen van een snelspitter?

Bandenspanning van belang bij niet-kerende grondebewerking

Bandenspanning is van groot belang bij het bewerken van je bodem. Wanneer zet je welke bandenspanning in? Daarnaast wordt toegelicht waar je op moet letten bij het toepassen van niet-kerende grondbewerking.

Velddemo’s samen met loonwerkers

Deze video is onderdeel van de velddemo’s georganiseerd met loonwerkers vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde maatregelen

Gerelateerde demobedrijven