Innovatie technieken van bodem bewerken

Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

In een veranderend klimaat is het belangrijk de bodemkwaliteit en bewerkbaarheid zeker te stellen ondanks de grillige weersinvloeden. De hoofdgrondbewerking vraagt hierin steeds meer om een aangepaste strategie en techniek. Tijdens een velddemonstratie in Nagele werden een aantal innovatieve technieken getoond die het mogelijk maken om vanuit een wintergroene bedekking in relatief korte tijd en heel oppervlakkig de hoofdgrondbewerking uit te voeren.

Innovatieve technieken

Tijdens de demo waren de volgende innovatieve technieken te zien om bodem te bewerken:

  • Geohobel: Deze ondiepe freestechniek heeft schoppen die de grond vanaf een centimeter kunnen afschaven, waardoor gewassen verdrogen of verteren.
  • Alpego Overtopfrees: Deze frees beschikt over haakse messen, gecombineerd met een middenaandrijving en werkt tegengesteld aan de rijrichting (Overtop). Daardoor is er meer mogelijk met diepere bewerking, zonder dat er een wiel of schijf naast hoeft te lopen om het netjes te houden.
  • Basselier Overtopfrees: Deze frees draait tegen de rijrichting in en gooit gewasresten en grove kluiten onderin en de fijne grond bovenop, waardoor je in één werkgang een mooi zaaibed creëert.
  • Berti Polaris Biofrees: Deze frees kan met een hoger toerental frezen, tot 300 toeren. Daardoor kan er meer biomassa weggewerkt worden in een kortere tijd in de toplaag.
  • Treffler TGA vlakveldsculter: De Culter is bedoeld voor vollevelds afsnijding van gewassen. De machine kan zowel voorop als achterop de trekker gebruikt worden.

Resultaten mechanisch vernietigen

Daarnaast keken we terug op de resultaten van de eerder gehouden velddemonstratie op hetzelfde perceel waarbij grasland mechanisch vernietigd werd. Hierbij konden we zien dat de velden tot begin maart nog mooi zwart waren gebleven. Er was ook weinig slempvorming te zien. Gezien de komst van de lente en de toenemende warmte staat er nu wel weer nieuw gras, wat te verwachten viel. Uit discussie met de telers was onder andere de conclusie dat bij een dergelijke oppervlakkige hoofdgrondbewerking een voorbewerking eerder in het voorjaar zeker positief is voor het eindresultaat.

Kortom een geslaagde velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het Actieplan Bodem & Water (ABW) en adviesbureau Ceres Horti Advice.

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Gerelateerde advies & subsidies