Onkruid bestrijden in snijmais

Nat voorjaar maakt mechanisch onkruid bestrijden in snijmais extreem moeilijk

‘Het is een moeilijk jaar geweest’, begint projectleider Dirk Johan Feenstra van LTO Noord. ‘Het werd nat en de onkruiddruk op deze veengronden is hoog. Een risico met mechanisch onkruid bestrijden is dat je het moment moet kunnen pakken en dat moment hebben we dit jaar niet gehad.’

Adviseur Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice sluit zich daarbij aan. ‘We hebben sinds de zaai nagenoeg alleen maar regen gehad. Het cultuurgewas moet groter zijn dan het onkruid en dat is niet goed gelukt. De omstandigheden zijn heel moeilijk.’

Bron: Nieuw Oogst

Meer over mechanische onkruidbestrijding?

Kom naar de velddemo over het mechanisch onkruid bestrijden in snijmais op 17 juli in It Heidenskip. In It Heidenskip teelt melkveehouder Jolmer de Vries in samenwerking met Loonbedrijf Gebr. Buma al een aantal jaren succesvol snijmaïs zonder chemische gewasbescherming. Door het achterwege laten van chemische middelen ontstaat ook de mogelijkheid voor mengteelt met bijvoorbeeld stokslabonen. Onkruidbestrijding is elk jaar een uitdaging. Gelukkig komen er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar. Wij willen deze nieuwe technieken graag demonstreren tijdens de velddemonstratie:

‘Eggen en schoffelen’ op woensdagavond 17 juli, 20.00 uur in It Heidenskip.

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde activiteiten

Maandag 24 juni 2024 - 20.00 - 21.30
Velddemo mechanische onkruidbestrijding in snijmaïs