Arend Jan Cuperus

Voor boeren en tuinders zijn water en bodem essentieel. Maar bij iedere ondernemer en op elk stuk grond is de situatie en de grond weer anders, met de daarbij behorende verschillende knelpunten. Agrarisch ondernemers kunnen die knelpunten niet altijd zelf oplossen. Door middel van diverse projecten ondersteunt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondernemers hierin. Een van de projecten waar DAW-regiocoördinator Arend Jan Cuperus bij betrokken is, is een project waarin N-mineraalmonsters worden genomen op percelen van Limburgse boeren en tuinders. ‘Vanuit DAW krijgen ondernemers de mogelijkheid om op twee percelen N-mineraalmonsters te nemen. De resultaten worden geanalyseerd en met de ondernemer besproken. Samen wordt vervolgens gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om nitraatuitspoeling te verminderen.Hoe minder nitraat, hoe minder kans op uitspoeling. Dit is beter voor de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater.’ 

Gerelateerde demobedrijven