Grond in handen van een knielend persoon

Bodemadvies Limburg

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Limburg

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Bodemteambegeleider Erik Dings

edings@lltb.nl

Adviseurs beschikbaar voor een gratis bodemadvies

Arend Jan cuperus

Arvalis
 • Actief in: Akkerbouw, Melkveehouderij en Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Projectleider

'Projectleider, ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van bodem, water en duurzame landbouw.'

Chris van Laarhoven

Chris van Laarhoven Tuinbouw Advies
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bodem, bemesting en aaltjes

Guido Schriever

LLTB
 • Actief in: Akkerbouw
 • Specialisme: Teeltspecialist open teelten

'Interactie van de bodem-plan-bemesting en hoe deze zich uit in een hormoonbalans van de plant.'

Esther Hessel

Hessel Marketing, Communicatie en onderzoek
 • Actief in: Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Compost, bodemverbetering, organische meststoffen, groenbemesterstengels, demo's en onderzoeken voor testen nieuwe aanpak, metingen penetrologger voor verdichting en toepassing satellietbeelden voor biomassa

'Duurzame bodemverbetering waarin een totaalstrategie wordt ingezet, van bodemleven stimuleren, bodemstructuur verbeteren en nutriënten.'

Sietse Hartman

LLTB
 • Actief in: Akkerbouw en Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodemleven, natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit

'Gezonde bodem is alleen mogelijk met voldoende hoeveelheid en diversiteit aan micro-organismen.'

Jos Raedts

Soilz BV
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij, Bollenteelt en Vollegrondstuinbouw
 • Specialisme: Expertise over de bodem. Bezig met precisielandbouw en automatische bodembemonstering. Eigenaar van eigen dataplatform SOILZ.

'Mijn doel? Een weerbare bodem creëren door te sturen op bodemdata met zichtbaar resultaat.'

Wim van Tilburg

Delphy
 • Actief in: Akkerbouw
 • Specialisme: Bemesting

Stan Corstjens

Arvalis
 • Actief in: Akkerbouw, Melkveehouderij en Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Melkvee, meststoffenwet, GLB en subsidieregelingen

'Melkveehouder/bedrijfsadviseur die de snel veranderende wetgeving zo gunstig mogelijk probeert te koppelen aan de praktijk met het oog op bodem en kringloop.'

Bas van Dijk

Van Dijk Lottum
 • Actief in: Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Gewasbeschermingsmiddelen en bemesting

Ton van Boxtel

VBA BV
 • Actief in: Akkerbouw en Melkveehouderij
 • Specialisme: Gewasbescherming en bodem

'Door gerichte aanpak van de basis de planten weerbaar maken of houden zodat we in de toekomst ook kunnen blijven telen.'

Paul van Melick

  Adviseurs

  Joeri Jans

  Aegten NV
  • Actief in: Akkerbouw en Melkveehouderij
  • Specialisme: Bemesting, gewasbescherming en zaden

  Marcel Vaessen

  Agrifirm
  • Actief in: Akkerbouw
  • Specialisme: NKG, löss en organische stofbeheer

  'Erkend bodemadviseur na accreditatie Aeres Hogeschool, bodemcoach Zuid-Nederland bij Agrifirm.'

  Peter Ickenroth

  Agrea BV
  • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
  • Specialisme: Bodem en bemesting, Kinsey-Albrecht en vollegrondsgroenteteelt

  'Met een optimale lucht- en waterhuishouding met behulp van Kinsey-Albrecht gecombineerd met voldoende en de juiste aanvoer van organische stof zorgen voor een gezonde en weerbare bodem.'

  Peter Geurts

  Healthy Soil
  • Actief in: Akkerbouw, Melkveehouderij, Boom- en Fruitteelt en Glastuinbouw
  • Specialisme: Bodemvruchtbaarheid, gewasvoeding en weerbaarheid

  'Bodemvruchtbaarheidsmanagement met oog voor verhoudingen in de bodem, essentieel voor een gezond leefklimaat voor de bodembiologie, gezonde en weerbare gewassen, dieren en mensen.'

  Groepsbijeenkomsten 

  Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl. 

  DAW Kennisprogramma 

  Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

  Gerelateerde regiocoördinatoren