Velddemo mais zaaien in ruitverband

Mais zaaien in ruitverband om water vast te houden op stuwwal

‘Wat kunnen we nog meer doen om water vast te houden op de stuwwal en waarom doen we dat eigenlijk niet?’ Met die twee vragen trapte Chris Poelen de demobijeenkomst over mais zaaien in ruitverband op zijn perceel in Groesbeek af.

De titel van de velddemo gaf al aan dat zaaien in ruitverband helpt om water vast te houden en zorgt voor vermindering van afspoeling van water en nutriënten op landbouwpercelen op de stuwwal.

Bodem moet op orde zijn

Brigitte Kroonen, onderzoekster aan de WUR, hield een presentatie over lopend onderzoek in Limburg naar zaaien in ruitverband. Haar belangrijkste tip is om te beginnen bij de basis. De bodem moet op orde zijn, stelde zij. Daarna kun je kijken naar andere technieken om nog meer water vast te houden, zoals zaaien in ruitverband in mais. Het is bewezen dat dit erosie, afspoeling van water, en daarmee nutriënten tegen gaat. Daarnaast geeft het in veel gevallen een meeropbrengst van de mais.

Eigen ervaringen

Door het zaaien in ruitverband, kan water niet meer rechtstreeks de helling aflopen, maar wordt het continue tegengehouden door een obstakel. Jack Nicolaes, melkveehouder uit Limburg, onderbouwde dit met zijn eigen ervaringen. Hij zaait dit jaar al zijn mais in ruitverband. In Limburg vergoedt het waterschap de kosten van de ruitzaai (30 euro per ha) aan de boeren die hier gebruik maken.

Marcel Hendriks, loonwerker met een machine die in ruitverband zaait, lichtte zijn ervaringen toe op het demoveld van Chris Poelen. Voor de organisatie van demobijeenkomst heeft Poelen hulp gehad van Monique Oostvogels, belangenbehartiger bodem en water bij de ZLTO. Oostvogels is ook DAW-ontwikkelaar en actief in DAW-projecten als BodemUP en het Bedrijfsbodem- en waterplan (BBWP).

Beleid in praktijk

Naast agrariërs werd de velddemo ook bezocht voor vertegenwoordigers van waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente Berg en Dal. ‘Na afloop deelde iedereen de conclusie dat boeren al heel veel doen en dat er ook nog meer mogelijk is’, zegt Oostvogels. ‘Met bijeenkomsten als deze laten we zien dat boeren beleid in de praktijk kunnen brengen.’

Hier vind je het onderzoeksrapport naar ruitzaai en drijfmestrijenbemesting

Gerelateerde advies & subsidies