DAW Demobedrijf

Hains en Nanne Koopman

Fluessen Sate

NaamHains en Nanne Koopman
BedrijfsnaamFluessen Sate
WoonplaatsOudega, Friesland (Friesland)
Werkt aanDroogte tegengaan, waterbeschikbaarheid verbeteren, ruwvoerkwaliteit verbeteren
Dieren190 melkkoeien, 100 stuks jongvee
ThemaVerdroging & vernatting
WaterschapWetterskip Fryslân
GrondsoortKlei, Zand
Sector(Melk)veehouderij
Neem contact op

Het melkveebedrijf van broers Hains en Nanne Koopman ligt in bijzonder waterrijk gebied, waarvan een deel grondwaterbeschermingsgebied van waterwingebied Oudega is. Effectief en zorgvuldig omgaan met water is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Hains en Nanne. Een bedrijfswaterplan, gemaakt in samenwerking met Wetterskip Fryslan en Koeien & Kansen, legt de basis voor het waterbeheer. De maatregelen zijn vooral gericht op het tegengaan van droogte. Hains en Nanne delen graag hun kennis en ervaring met onder meer peilgestuurde drainage, het effect van dempen en breder maken van sloten en natuurvriendelijke oevers. Welke maatregelen tegen weersextremen neem jij op het bedrijf?

In samenwerking met Wetterskip Frysland, Koeien & Kansen en de WUR is in 2020 een bedrijfswaterplan gemaakt voor het melkveebedrijf van Hains en Nanne. Doel van het plan is het verbeteren van de kwaliteit van zowel het grondwater- als het oppervlaktewater in en rondom de percelen van Fluessen Sate. Ook kwantitatief voldoende water beschikbaar in de bodem en sloten voor zowel het bedrijf als voor de weidevogels is onderdeel van het plan. Hains en Nanne zijn blij dat meerdere experts meegedacht hebben over waterbeheer op hun bedrijf. Er is ook gekeken naar de financiering van maatregelen en de toekomstbestendigheid van het bedrijf.  Dat gaf en geeft voldoende vertrouwen voor de toekomst, vinden de broers.

Bestrijding van droogte

Op 44 van de 110 hectare is peilgestuurde drainage aangelegd. Hiervan ligt 22 ha in zandgrond met als doel het grondwaterpeil zo hoog mogelijk te houden in de zomer. De drainage is zo aangelegd dat Hains en Nanne het op twee verschillende peilen aan kunnen sluiten, namelijk zomer op het hoog peil en winter op het laag peil. Volgens de broers Koopman maakt de drainage vooral in tijden van droogte het verschil. De andere 22 ha peilgestuurde drainage is een onderbemaling, wat betekent dat Hains en Nanne het peil hoger kunnen zetten. De drainage ligt op kleigrond. Ook hier wordt het door de broers vooral ingezet om droogte te bestrijden en de inklinking van het veen tegen te gaan.

Een goede gewasopbrengst is voor Hains en Nanne cruciaal voor hun bedrijfsvoering: ze zijn zelfvoorzienend in ruwvoer. En omdat Hains en Nanne in hun eigen woorden ‘steeds extremer zijn geworden in het zoveel mogelijk vers gras voeren aan de koe’ is het nodig dat ook in tijden van droogte beweiden mogelijk blijft. Dat kan dankzij de aangelegde drainage. Zo efficiënt mogelijk boeren betekent namelijk voor de broers Koopman dat de koe dag en nacht vers gras krijgt, door de koeien zo’n 2000 uur per jaar te weiden en ook door zomerstalvoeren.

Maatregelen ten behoeve van weidevogels

De broers van Fluessen Sate willen ook graag bijdragen aan het behoud van weidevogels. Een deel van hun land maken ze geschikt om de broedomstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Dat is gecombineerd met het dempen van een aantal sloten en het verbreden van een aantal sloten. De bestaande, brede sloten krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook is een boerenoever (plasdrasstrook) aangelegd speciaal voor weidevogels. De natuurvriendelijke oevers voorkomen afspoeling, goed voor de waterkwaliteit. De bredere sloten zorgen ook voor een betere waterbergingscapaciteit bij extreme regenval. Daarnaast bieden de oevers schuilplaatsen voor organismen, wat weer de algemene biodiversiteit ten goede komt.

Gerelateerde advies & subsidies