beweiden koeien in weiland zwartbont

Beweiden optimaliseren

Weidegang zorgt voor een hogere opname van eiwit van eigen land en beperkt de emissie van ammoniak. Het beweiden optimaliseren kan kosten op krachtvoer en loonwerk besparen. Het levert geld op vanwege de geleverde weidemelk, draagt positief bij aan het imago van de melkveehouderij en kan bijdragen aan dierenwelzijn. Door weidegang verder te optimaliseren kun je nog meer winst behalen.

Optimaliseren van weidegang is de sleutel tot verdere kostenbesparing en nog betere benutting van het weidegras. Weidegang is een vak wat gepaard gaat met ervaring, maar het is bekend dat melkveehouders uit gemak in een bepaald systeem blijven opereren. Het is belangrijk om af en toe fris naar de beweidingsstrategie te kijken om verder te kunnen optimaliseren.

Bekijk de factsheet

Beweiden optimaliseren is een vak

Beweiden is een vak. Opdoen van ervaring, bijleren, uitproberen en nieuwe inzichten toepassen is dus belangrijk. Er zijn vele verschillende beweidingsstrategieën, daarin moet je goed afwegen welke bij je bedrijfssituatie en -doelen passen. Dit kan door weersinvloeden gedurende het jaar ook aangepast worden.

‘Maximale focus op gras is belangrijk, want optimaal weidebeheer gaat niet vanzelf.’ 

Kort gezegd zijn er vier soorten beweiding:

  • Omweiden is een systeem waarbij de koeien steeds om de paar dagen een nieuw perceel krijgen.
  • Standweiden geeft meer rust door de koeien voor langere periode in hetzelfde perceel te laten lopen. Door de wisselende graskwaliteit en wisselend aanbod is bijschakelen met bijvoeren nodig.
  • Stripweiden gaat over het steeds opnieuw aanbieden van een strip weidegras. De koeien verblijven op hetzelfde perceel, maar krijgen dagelijks een nieuwe strip vers gras.
  • Roterend standweiden is een rotatie binnen een groot perceel. Krijgen de koeien bij gewoon standweiden drie weken lang het gehele perceel aangeboden, bij roterend standweiden rouleren de koeien binnen dat perceel. Dit geeft een gelijkmatiger grasaanbod en kwaliteit.

Los van deze strategieën zijn er nog meer varianten of combinaties van bovenstaande. Afhankelijk van wat het doel is, welke percelen beschikbaar zijn en hoeveel tijd je hebt voor weidegang kun je een strategie bepalen.

Wat zijn de voordelen van beweiden?

  1. Optimaal beweiden kan kostenverlagend werken door optimalere benutting van eigen eiwit, minder loonwerkerskosten, minder krachtvoerkosten en minder strooisel in de stal.
  2. Melkfabrieken betalen weidemelkpremie voor beweiding. Ook kan het van waarde zijn in het GLB.
  3. Het is bewezen dat er minder ammoniak wordt uitgestoten in de weide omdat vaste mest en urine minder met elkaar reageren doordat het op verschillende plaatsen wordt gelost.
  4. De verspreiding van mest en urine over het land is gunstig voor de bodem en voor weidevogels.

Wat zijn de nadelen van beweiden?

  1. Kosten voor afrastering, watervoorziening en arbeid.

Tip: Weidegang is een vak en het optimaliseren daarvan is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk om ook eens een ronde over jouw percelen te doen met een adviseur. Kennis van buitenaf en een frisse set ogen kan tot nieuwe inzichten leiden.

Meer informatie over beweiden optimaliseren

Gerelateerde demobedrijven