DAW Demobedrijf

Geert Stevens

'Uitdagingen zien als kansen'

NaamGeert
BedrijfsnaamMelkveebedrijf Stevens
WoonplaatsHolten (Overijssel)
Werkt aanwaterkwaliteit verbeteren, ruwvoerkwaliteit verbeteren, droogte tegengaan
Dieren110 Melkkoeien, geen opfok
OverigWeidegang, stikstofbodemoverschot, water vasthouden, stuw
ThemaVerdroging & vernatting
WaterschapRijn en IJssel
GrondsoortZand
Sector(Melk)veehouderij
Neem contact op

Weidegang heeft prioriteit bij melkveehouders Geert en Dineke Stevens in Holten, Overijssel.  Gemiddeld lopen hun ruim 100 koeien tussen de 200 en 220 dagen in de wei. Weiden draagt bij aan het verlagen van het stikstofbodemoverschot, een belangrijke opgave voor melkveehouders. Weidegang levert melkveehouder Geert minder methaanuitstoot en meer voerwinst op.

Kruidenrijk grasland, grasland meten en water vasthouden

Op de droge zandgrond in Overijssel waar Geert boert is efficiënt en effectief weiden een uitdaging. Hij neemt meerdere maatregelen: Bewust bemesten zodat de juiste hoeveelheid stikstof op het juiste moment in het gras terecht komt en niet uitspoelt naar het oppervlaktewater. Geert zaait kruidenrijk grasland in omdat zijn koeien er smakelijk van eten en goed van melken. Kruidenrijk grasland is beter bestand tegen droogte. Geert meet wekelijks zijn (weide)percelen met een graslandhoogtemeter om grip te krijgen op de grasgroei. In samenwerking met het waterschap is er een stuw in de sloot geplaatst om water beter vast te houden in de bodem. Met een peilbuis en bodemsensoren krijgt Stevens inzicht in het vochtgehalte en waterkwantiteit in de bodem. Zo beregent hij op tijd en voorkomt een verdroogde grasmat.

Hoe krijg je grip op waterhuishouding op percelen?

Melkveehouder Geert Stevens wil als DAW demobedrijf meer inzicht en grip op de waterhuishouding op zijn (grasland)percelen. Weidegang is belangrijk op zijn bedrijf en dus is een gezonde grasmat belangrijk. Met een stuw in de sloot houdt Geert beter water vast voor zijn percelen. Zo bereidt hij zich voor op droge perioden wanneer er weinig regen valt en het gras verdroogd. Met een peilbuis in de sloot krijgt Geert inzicht in de grondwaterhoogte. Bodemsensoren op het perceel geven Geert inzicht in het bodemvochtgehalte. Zo beregent Geert Stevens tijdig en voorkomt hij dat het gras verdroogd. Voor inzicht in de waterhuishouding op al zijn percelen plaatst de melkveehouder ook een peilbuis en bodemsensoren bij een weide waar geen stuw in de sloot is geplaatst. Zo krijgt hij overzicht.

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde demobedrijven