LOP-stuwen

Heft in eigen handen met water sturende maatregelen

In de winter is er sprake van een overvloed aan water en in de zomer juist een tekort. Hoe houden we dit water vast, zodat we in de zomer hier een voordeel aan hebben? Gerard Pegge, melkveehouder in Reutum, Overijssel, past drie verschillende watermanagement maatregelen toe: LOP-stuwen, peilgestuurde drainage en een Fasterholt beregeningshaspel. 

“Met ons melkveebedrijf op een hoog punt zitten en tegen een kanaal aan. Vanaf ons lopen de sloten alleen maar verder naar beneden. Elk drupje water loopt dan ook weg via de sloten. Om die reden passen we op 12 plekken passen watervasthoudende maatregelen toe. Hiermee kun je zelf bepalen wat je met het water doet. Water vasthouden om voldoende oogst te behouden of afwateren bij een teveel aan water. Met de maatregelen ben je eigenlijk je eigen waterschap”, aldus Pegge. Wat de drie maatregelen inhouden?

1. LOP-stuwen

In totaal heeft Pegge acht LOP-stuwen verdeeld over zijn percelen toegepast. “Een LOP-stuw werkt vooral bij hoogteverschillen in sloten en zorgt ervoor dat het water trapsgewijs vastgehouden wordt. In een perceel kan maar zo op een vlakte van 500 meter een hoogteverschil van 3 meter zitten. Door de stuwen kan water langer vast worden gehouden, zodat het water tijd heeft om in de grond te zakken. Dit is goed voor het perceel én de natuur”, vertelt Pegge. “Zonder deze stuwen loopt het water direct weg en is het niet meer beschikbaar voor het gewas. Met LOP stuwen kun je de vastgehouden waterhoeveelheid zelf bijsturen met een buis.” Zie onderstaande foto. Zet je de buis omhoog, dan blijft het water staan. Hoe lager je de buis zet, hoe meer je afwatert.

2. Peilgestuurde drainage

Een andere maatregel om water vast te houden en grondwater op peil te houden is peilgestuurde drainage. Pegge maakt hierbij gebruik van putten op vier verschillende percelen. Van die put af zijn drainage buizen het land in gelegd en is één buis aangelegd voor de afvoering. Pegge: “Een methode met boeren nuchterheid bedacht. De put hadden we al. Enkel de buizen moesten nog aangebracht worden.” De besturing hiervan verloopt hetzelfde als bij de LOP-stuwen. Staat de afvoerbuis volledig omhoog, dan voorkom je dat de drainagebuizen kunnen afvoeren. Zet je dit lager, dan loopt het water weg. “Het voordeel van peilgestuurde drainage is dat je met het vastgehouden water het grondwaterpeil verhoogd en het beschikbaar komt voor je gewassen. Daarnaast wordt mest ook beter opgenomen, wat de kans op uitspoeling minder maakt”, geeft Pegge aan. “Wanneer we met machines het land op gaan, bijvoorbeeld met mest rijden, verlagen we handmatig het grondwater en voorkom je rijschade.”

3. Fasterholt beregeningshaspel

Als laatste maatregel maakt Pegge gebruik van een Fasterholt beregeningshaspel. “Normaal zet je een haspel op de kopakker neer en trek je de slang tussen het gewas door naar de gewenst plek. Dit is niet goed voor het gewas en de slang zelf. Met de Fasterholt beregeningshaspel rij je de haspel met kar en al naar de juiste plek en rolt de slang achter de kar uit. Je hoeft de slang hierbij dus niet te slepen en kunt gemakkelijk bochten maken”, licht Pegge toe.

Gerelateerde maatregelen