luchtfoto Overijssels landschap weilanden

Natte stukken op jouw perceel? Kijk hoe deze Overijsselse subsidie je kan helpen!

Natte stukken op jouw perceel? Of wil je zomers juist meer water beschikbaar hebben voor jouw gewas? In Overijssel gaat er nu een nieuwe subsidieregeling open voor investeringen in machines, materialen en bodem of een bedrijfsadvies voor maatregelen die de waterbeschikbaarheid en bodem kunnen versterken.

Een overzicht van de Overijsselse maatregelen en subsidiemogelijkheden staat op het Landbouwportaal Oost-Nederland. Wil je liever eerst een gratis persoonlijk advies over jouw plannen of jouw vragen bespreken? Vraag dan een afspraak aan met onze gebiedsmakelaars. Zij denken mee vanuit de boerenpraktijk, begeleiden de eventuele (subsidie)aanvraag en gaan voor een goede en snelle oplossing.

Maximaal €10.000,- euro per bedrijf

Op alle fysieke maatregelen – genoemd in de maatregelenlijst op het Landbouwportaal – kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal 40% tot een bedrag van maximaal €10.000 per bedrijf. Een gesprek aanvragen met een gebiedsmakelaar kan via het Landbouwportaal. Alle stappen die je moet zetten voor het indienen van een aanvraag staan uitgelegd op het Landbouwportaal.

Vruchtbare bodem, verbeterde waterhuishouding

Op hoofdlijnen gaat het om investeringen in waterbeschikbaarheid en bodem. Denk aan maatregelen als:

  • Het verbeteren van de bodemstructuur door klei strooien, compost, hergebruik sloot- en bermmaaisel;
  • De aanleg van peilgestuurde drainage of boerenstuwtjes;
  • Het verhogen van de organische stof;
  • Het opstellen van een bedrijfswaterplan, waarin je bondige en praktische adviezen over de aanpak van te natte of te droge stukken land krijgt.

Basis van je bodem

De Overijsselse subsidieregeling sluit aan bij de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De uitvoering van deze investeringsregeling gebeurt in samenwerking met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen en LTO Noord.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunt boeren en tuinders met projecten rond schoon en voldoende water. Omdat water essentieel is voor jou als boer. Het houdt je gewassen, dieren en bedrijf gezond. En het moet van goede kwaliteit zijn, want het is de basis van je bodem.

Aanvragen

Bekijk alle mogelijkheden in DAW Overijssel – overzicht maatregelen voor meer informatie. Liever eerst even sparren over jouw plan of idee? Bel dan met de gebiedsmakelaars: Marisca Moes, tel. 06 555 93 232 of Henk Jolink, tel. 06 57 42 93 05.

Gerelateerde demobedrijven