Sloot dempen om water vasthouden

Water vasthouden op je perceel is belangrijker dan ooit tevoren

In Lievelde heeft melkveehouder Rob Groot Kormelinck een sloot op zijn perceel aangekocht van het Waterschap en de sloot vervolgens gedempt. Dit, om water op zijn perceel beter vast te kunnen houden.

Rob Groot Kormelinck zit met zijn bedrijf op het Winterswijks Plateau. Hoge grond, zo’n 25 meter boven het NAP. “Er zijn weinig sloten op mijn perceel voor de aan- en afvoer van water. In dit gebied kunnen geen waterbronnen worden geslagen en dus kun je geen grondwater oppompen.” Eerder kocht Rob land van buren waardoor het hele laatste deel van de sloot langs Robs land liep. Mede hierdoor was het Waterschap bereid de sloot te verkopen. Rob heeft de sloot ‘langs de officiële weg’ gedempt, dus inclusief drainage.

Water vasthouden

Het dempen van een sloot valt onder de zogenaamde maatregelen ‘Zoetwater Oost-Nederland’ (ZON). Dit project van LTO Noord is medio oktober van start gegaan om zowel droogte als wateroverlast tegen te gaan. Er zijn vele maatregelen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • compost en maaisel toevoegen aan de bodem om organische stof te verhogen;
  • een sloot dempen;
  • stuwtjes plaatsen
  • peil gestuurde drainage;
  • zandgrond verrijken met klei
  • wateroverschot opslaan in een put;
  • bedrijfsbodem- en waterplannen laten maken inclusief zaken als een profielkuil.

Gerelateerde demobedrijven