Mechanische Onkruidbestrijding snijmais

Landbouwportaal Oost-Nederland

De beschikbaarheid van voldoende en schoon water is van essentieel belang voor een toekomstbestendig bedrijf. Om droge periodes te kunnen overbruggen, of bij extreme neerslag juist een overschot aan water te kunnen verwerken, kun je diverse maatregelen nemen op jouw bedrijf. Op het Landbouwportaal Oost-Nederland vind je een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem.

Check jouw postcode om te zien welke subsidieregelingen voor jou beschikbaar zijn
Zoetwateropslag Zoete Toekomst Texel

Hoe werkt het?

  • Jij meldt je aan als deelnemer (dit is vrijblijvend).
  • Er wordt een afspraak met een gebiedsmakelaar ingepland.
  • De gebiedsmakelaar komt bij je langs voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je in welke maatregelen jij interesse hebt.
  • De gebiedsmakelaar kan jou helpen bij het indienen van de subsidieaanvraag.
  • Heb jij (ook) een advies aangevraagd? Dan wordt er een bedrijfsadviseur aan je gekoppeld. Deze bedrijfsadviseur benadert jou voor een adviesgesprek en stelt een adviesrapport op.
  • Zodra de maatregelen zijn uitgevoerd, kun je de maatregelen gereed melden in het landbouwportaal Oost-Nederland. Hier upload je de factuur en het betaalbewijs.
  • Als het wenselijk is komt de gebiedsmakelaar bij je langs voor een afrondingsgesprek. Hij/ zij kan dan eventueel helpen met het verzamelen van de juiste documenten (facturen, betaalbewijzen) om de declaratie in te dienen.
  • De declaratie wordt gecontroleerd en het subsidiebedrag wordt binnen 8 weken na goedkeuring naar je overgemaakt.

Gerelateerde regiocoördinatoren