Elma Haakmeester

‘Ik zie het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als de verbinding tussen uitvoering van beleid enerzijds en de vraag en bedrijfsvoering voor de boer anderzijds. Om die twee kanten nader bij elkaar te brengen, organiseert het DAW dialoog en komt het tot samenwerking. Met veel hogere zandgronden – en ook veenweidegebied – liggen de uitdagingen in Overijssel en Drenthe met name op het gebied van waterbeschikbaarheid, dus het voorkomen van wateroverlast en watertekort. En droogte vertaalt zich door naar de bodem- en waterkwaliteit. De wil om te handelen is er zeker, maar ondernemers willen weten waar de finishvlag staat. Ook is het belangrijk om te weten hoe de wateropgave zich verhoudt tot ál die andere opgaven. De boer heeft maar beperkt tijd en geld. We halen tijdens bijeenkomsten ook hun ervaring en kennis over het gebied en met maatregelen op. Dan is het vervolgens onze taak als het DAW om samen met de overheid te komen tot een uitvoerbaar programma op basis van een vrijwillige aanpak voor de komende jaren en meedoen zo gemakkelijk mogelijk te maken voor boeren en tuinders.’

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde projecten