Melkveehouder Geert wapent zich tegen droogte en plaatste een stuw: wat zijn de ervaringen?

Een geslaagde bijeenkomst bij Geert Stevens, ons DAW demobedrijf in Holten, Overijssel. Stevens deelde zijn ervaring en kennis over geld verdienen met beter waterbeheer met meer dan twintig boeren, adviseurs, beleidsmakers en andere belangstellenden. Ook Nieuwe Oogst en RTV Oost waren aanwezig. Geert neemt meerdere maatregelen om beter voorbereid te zijn op droogte.

Om zich beter te wapenen tegen droogte, heeft Geert in samenwerking met het waterschap in december 2022 een stuw geplaatst om meer water vast te houden. Ook is hij aan de slag gegaan met kruidenrijke graslanden. De diepere beworteling van kruiden zorgen dat het vocht beter in bodem wordt vastgehouden. Door de waterbakken van de koeien verder van de sloot af te plaatsen, gaat Stevens afspoeling op die plekken tegen.

Effecten van de stuw

Het thema van de bijeenkomst was geld verdienen met waterbeheer. Expert van de WUR was aanwezig om uitleg te geven over de terugverdientijd van het plaatsen van een stuw. De stuw is in het geval van Geert gefinancierd door waterschap Rijn en IJssel via het project Elke druppel de grond in. De terugverdientijd is afhankelijk van het aantal hectares dat door de stuw voorzien wordt van meer water en dat is bij plaatsen niet duidelijk. De WUR berekende dat Geert jaarlijks 200 kilo droge stof  meer zou kunnen oogsten door een hoger waterpeil, dat is zo’n 30 euro per hectare per jaar meer.

Bedrijfswaterwijzer als hulpmiddel

Wat Geert ook helpt bij het waterbeheer op zijn bedrijf is het gebruik van de BedrijfsWaterWijzer. Deze tool brengt risico’s met betrekking tot water voor een melkveebedrijf in beeld. De resultaten uit deze wijzer helpen Geert bij het nemen van gerichte maatregelen op het gebied van water op hun melkveebedrijf. Hij gaat hiervoor ook in gesprek met boeren uit zijn omgeving en het waterschap, zoals hij ook deed bij het plaatsen van de stuw. Geert: “Het helpt bij een stukje bewustwording bij wat watermaatregelen voor je bedrijf kunnen betekenen.”

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde demobedrijven