DAW Regiocoördinator Marijn Struijk

Marijn Struik

‘Met provincie, waterschappen en andere relevante partijen heb ik een plan van aanpak gemaakt dat zorgt dat agrarische ondernemers ook maatregelen kúnnen nemen. Dit plan gaat uit van drie pijlers. Van de maatregelen uit de BOOT-lijst weten we dat ze goed zijn voor bodem en waterkwaliteit- en kwantiteit, de gebiedsmakelaars weten die maatregelen te vertalen naar het erf van onze boeren en tuinders en via het Landbouwportaal Oost-Nederland kunnen we de agrarische ondernemers financieel steunen met het uitvoeren van die maatregelen. Wist je bijvoorbeeld dat dankzij deze drie de afgelopen jaren 5 miljoen geïnvesteerd is door ondernemers in maatregelen?’