Boeren voor Drinkwater deelnemers rond profielkuil

Bodemadvies Gelderland

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Gelderland

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Bodemteambegeleider Rob Huinink

info@huininkconsult.nl

Adviseurs beschikbaar voor een gratis bodemadvies

Esther Hessel

Hessel Marketing, Communicatie en onderzoek
 • Actief in: Boom- en fruitteelt
 • Specialisme: Compost, bodemverbetering, organische meststoffen, groenbemesterstengels, demo's en onderzoeken voor testen nieuwe aanpak, metingen penetrologger voor verdichting en toepassing sattelietbeelden voor biomassa

'Duurzame bodemverbetering waarin een totaalstrategie wordt ingezet, van bodemleven stimuleren, bodemstructuur verbeteren en nutriënten.'

Gerard Abbink

Groeikracht B.V.
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Praktische advisering van bodem tot bek

'Van de ontwikkeling in bodemanalyses (voormalige BLGG) overgestapt naar de praktische advisering.'

Hans Dirksen

Dirksen Management Support
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodemkwaliteit, duurzaam bodembeheer, kringlooplandbouw, reduceren stikstofemissie, reductie broeikasgassen, koolstofopslag en hergebruik nutriënten, natuurinclusieve landbouw, kruidenrijk grasland en persoonlijke ontwikkeling

'Met behulp van analyses en toepasbare technieken werken naar een duurzame, weerbare bodem. Zo werk je naar een toekomstgericht, vooruitstrevend bedrijf die past binnen de kringloopvisie.'

Gerard Meuffels

Meuffels Agro, Research & Consultancy
 • Actief in: Akkerbouw
 • Specialisme: Bodem, bemesting, teelt en mechanisatie

'Praktische kennis van chemische en fysische bodemprocessen. Kennis van de interactie tussen bodem en gewas.'

Ton Baltissen

Notenteelt.com
 • Actief in: Akkerbouw, Melkveehouderij, Boom- en Fruitteelt en Agroforestry
 • Specialisme: Bodemkunde, notenteelt en bodemvruchtbaarheid

'Afgestudeerd bodemkundige, docent bodem, tien jaar werkervaring BLGG Oosterbeek, bodemgeschiktheidsbeoordeling.'

Henry Mentink

Zelfstandig adviseur + WUR
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Kringlooplandbouw, klimaatadaptatie en mitigatie en natuurinclusieve landbouw

'Passende regionale of bedrijfseigen doelen vertalen naar het erf met als doel een win-winsituatie creëren voor de grondgebruiker en haar omgeving, daar krijg ik energie van!'

Simon van Houwelingen

Grow4-Agro BV
 • Actief in: Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Bemestingsspecialist voor de boomkwekerij, zowel op zand- als op kleigrond

'Het opstellen van bemestingsplannen op perceelsniveau en per teelt. Daarbij kijkend naar de toestand van de bodem en de behoefte van het gewas.'

Michaela van Leeuwen

LTO Noord
 • Actief in: Melkveehouderij en Boom- en Fruitteelt
 • Specialisme: Natuurinclusieve landbouw, agroforestry en notenteelt

'De bodem als basis, maar wel circulair bekeken over het gehele bedrijf. Wat wil de ondernemer, wat kan de grond, welke maatregelen passen daarbij. De bodem en het bedrijf in balans.'

Wessel Brand

RAACC-adviesbureau
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij en Agrarisch loonwerk
 • Specialisme: Bodem, bemesting, vezelteelten, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw

'Praktische kennis van duurzaam bodembeheer, nieuwe teelten en innovatieve precisietechnieken die een cruciale rol spelen in het streven naar een weerbaar landbouwsysteem.'

Harmke Schrijver

Boerenverstand
 • Actief in: Paardenhouderij
 • Specialisme: Paardenhouderij, natuurinclusief, regeneratief, compost, bokashi

'Ik zet mij in om de kwaliteit van paardenweides te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de voedingsbehoefte van het paard.'

Dennis Storkhorst

Groeikracht B.V.
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Bodem, bemesting en (teelt) voedergewassen

'Praktische kennis en advies op het gebied van bodem en bemesting.'

Wim de Hoop

KCGG
 • Actief in: Akkerbouw en Melkveehouderij
 • Specialisme: Integrale advisering rond bodem en bemesting

'Veel ervaring met advisering op melkvee- en akkerbouwbedrijven rond bodem en bemesting; mede met inzet van een bodemscan.'

Klaas Willem van den Berg

Aequator Groen + Ruimte
 • Actief in: Akkerbouw en Melkveehouderij
 • Specialisme: Veldbodemkundige, bodemopbouw, bodemstructuur

'Met een achtergrond in de melkveehouderij en met mijn werk als adviseur wil ik de schakel zijn tussen de agrarische sector en een gezonde bodem.'

Mattheijs Pleijter

Aequator Groen + Ruimte

  Theo Nieuwenhuis

  Edaphon

   Adviseurs

   Wilco van Cooten

   WiAgroConsultancy
   • Actief in: Akkerbouw en Melkveehouderij
   • Specialisme: Integrale bodemscan voor optimalisatie van een gezonde bodem met plan van aanpak

   'Een gezonde bodem is de basis voor een succesvolle teelt van gewassen. Zwakke schakels beter maken voor een duurzame teelt en maximaal gebruik van mineralen in de bodem. Dit is al jaren mijn uitgangspositie binnen tal van bodemprojecten.'

   Groepsbijeenkomsten

   Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl. 

   DAW Kennisprogramma

   Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

   Gerelateerde activiteiten

   Woensdag 3 juli 2024 - 10:00 - 16:00
   Maakt een voederhaag de koe gezonder en andere vragen over agroforestry beantwoord op Demodag Duurzame Landbouw

   Gerelateerde regiocoördinatoren