Velddemo bodemverdichting

Van de bodem en van elkaar leren in Flevoland

De kracht van de Flevolandse landbouw is de homogeniteit van de grond en de goede verkaveling. Niet gek dus dat er door de boeren in Flevoland intensief gebruik wordt gemaakt van de bodem. Hoe zorgen we ervoor dat deze bodem bruikbaar en in goede conditie blijft voor de toekomst? Dat onderzoeken we in het project ‘Zicht op de bodemstructuur’.

Hoe we dat doen? Door van de bodem én van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door letterlijk een kuil te graven. Op die manier kunnen we de bodem beoordelen en vervolgens ook de juiste maatregelen treffen. Dit is voor veel agrarische ondernemers nog onbekend terrein.

De indicatoren voor bodemvruchtbaarheid bepalen boeren regelmatig door bodem- en gewasanalyses. De signalen voor bodemverdichting en minder bodemleven zijn moeilijker te meten, die moet je in het veld waarnemen. Ondernemers leren in dit project om zelf de kwaliteit van de bodemstructuur en bodemleven te beoordelen.

‘Kuilgesprek’ op het eigen  bedrijf

In het project ‘Zicht op de bodemstructuur’ nemen Flevolandse buur(t)mannen samen de bodemstructuur onder de loep aan de hand van het veldboekje Bodemconditiescore Flevoland onder begeleiding van experts. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten en een ‘kuilgesprek’ met expert op eigen bedrijf.

Ondernemers kunnen in een volgende fase aan de slag met hun bedrijfsvoering en maatregelen op een breed vlak, zoals bodembewerking, bouwplan, bemesting, bouwplan, groenbemesters enzovoorts. Ook is hier ruimte voor experimenten.

Meedoen? Ieder jaar starten er nieuwe groepen.

Achtergrond van het project

Aantal deelnemers: 130

Initiatiefnemers: Provincie Flevoland, BoerenNatuur Flevoland (voorheen Flevolands Agrarisch Collectief)

Betrokken partners: Actieplan Bodem en Water, Provincie Flevoland, BoerenNatuur Flevoland (voorheen Flevolands Agrarisch Collectief), bodemexperts (Coen ter Berg, Delphy, Aequator, van Tafel naar Kavel, LBI, WUR-PPO Lelystad, Aeres Hogeschool) en lectoraat Duurzaam Bodembeheer (Aeres Dronten)

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren