Bodemadvies Flevoland

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Flevoland

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Bodemteambegeleider Hedwig Boerrigter

hboerrigter@ltonoord.nl

Adviseurs beschikbaar voor een gratis bodemadvies

Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Christoffel den Herder

Ceres Horti Advice
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Biologische vollegrondsgroenteteelt, bodem en bemesting, groenbemesting, bodemleven, mechanisatie, mechanische onkruidbestrijding, NKG en aangepaste bodembewerking

'Bodemkwaliteit is de basis voor een goede gewasgroei en draagt bij aan weerbaarheid van klimaatinvloeden. Bodemleven verzorgen geeft een goede richting in juiste beslissingen ten aanzien van goed bodembeheer.'

Jan Salomons

Delphy Akkerbouw Noordwest
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Opstellen bedrijfsplannen bodemvruchtbaarheid, BAS-adviseur A1: stikstofemissies en hergebruik nutriënten, beheersing aaltjes en bodeminsecten divers

'Via ruim opgebouwde praktijkervaring (bedrijfsadviseur akkerbouw sinds 1990) goede kennis van diverse aspecten rondom bodem en bemesting.'

Angelique Walsweer

Delphy

  Groepsbijeenkomsten

  Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl. 

  DAW Kennisprogramma

  Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

  Gerelateerde regiocoördinatoren